Antropoloji Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X X X X X X X X X X X
BİLGİ 2     X   X     X             X
BİLGİ 3     X         X              
BİLGİ 4   X X     X   X              
BİLGİ 5                         X    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1                   X     X    
BECERİLER 2                         X   X
BECERİLER 3                         X    
BECERİLER 4                         X   X
BECERİLER 5                             X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                     X        
YETKİNLİK 2                         X    
YETKİNLİK 3                     X   X    
YETKİNLİK 4                         X    
YETKİNLİK 5                     X        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                 X            
YETKİNLİK 2 X                           X
YETKİNLİK 3 X                       X   X
YETKİNLİK 4                         X    
YETKİNLİK 5 X                            
YETKİNLİK 6                   X     X    
YETKİNLİK 7                     X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                   X          
YETKİNLİK 2                   X X        
YETKİNLİK 3                              
YETKİNLİK 4                              
YETKİNLİK 5                              
YETKİNLİK 6                              
YETKİNLİK 7                              
YETKİNLİK 8                              
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                     X        
YETKİNLİK 2         X X     X            
YETKİNLİK 3                             X
YETKİNLİK 4 X