Sosyoloji Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                         X X
BİLGİ 2 X                         X X
BİLGİ 3 X X   X                     X
BİLGİ 4       X                      
BİLGİ 5     X X                      
BİLGİ 6     X X                      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1       X                   X  
BECERİLER 2                     X        
BECERİLER 3     X   X                    
BECERİLER 4                   X X        
BECERİLER 5       X       X              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 2                   X X        
YETKİNLİK 3                   X X        
YETKİNLİK 4                   X          
YETKİNLİK 5                         X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                 X         X  
YETKİNLİK 2                              
YETKİNLİK 3                     X        
YETKİNLİK 4                 X   X     X  
YETKİNLİK 5                             X
YETKİNLİK 6                   X          
YETKİNLİK 7                 X         X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1             X                
YETKİNLİK 2     X   X   X                
YETKİNLİK 3     X   X   X                
YETKİNLİK 4           X                  
YETKİNLİK 5           X                  
YETKİNLİK 6                              
YETKİNLİK 7         X   X                
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                       X      
YETKİNLİK 2           X           X X    
YETKİNLİK 3               X X       X X  
YETKİNLİK 4 X