Fransız Dili Ve Edebiyatı Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X                    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1         X                  
BECERİLER 2           X X X            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                     X      
YETKİNLİK 2                           X
YETKİNLİK 3                     X     X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                   X        
YETKİNLİK 2                       X    
YETKİNLİK 3                   X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                     X      
YETKİNLİK 2                     X      
YETKİNLİK 3                       X    
YETKİNLİK 4                         X  
YETKİNLİK 5                           X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                     X   X  
YETKİNLİK 2                 X          
YETKİNLİK 3                 X          
YETKİNLİK 4                   X        
YETKİNLİK 5                 X