Rekreasyon Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X                      
BİLGİ 2     X                  
BİLGİ 3 X                      
BİLGİ 4   X                    
BİLGİ 5       X                
BİLGİ 6 X                      
BİLGİ 7 X                      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1         X              
BECERİLER 10                        
BECERİLER 11                        
BECERİLER 2             X          
BECERİLER 3                        
BECERİLER 4         X              
BECERİLER 5           X            
BECERİLER 6         X X            
BECERİLER 7                 X      
BECERİLER 8         X X   X        
BECERİLER 9             X          
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1                   X    
YETKİNLİK 2                   X    
YETKİNLİK 3                   X    
YETKİNLİK 4                   X    
YETKİNLİK 5                        
YETKİNLİK 6                        
YETKİNLİK 7                        
YETKİNLİK 8                        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1                        
YETKİNLİK 2                       X
YETKİNLİK 3                       X
YETKİNLİK 4                       X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1                        
YETKİNLİK 2                        
YETKİNLİK 3                        
YETKİNLİK 4                        
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1                     X  
YETKİNLİK 2                        
YETKİNLİK 3                        
YETKİNLİK 4