Radyoterapi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X X          
BİLGİ 2 X X          
BİLGİ 3   X X        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1       X X    
BECERİLER 2       X X X  
BECERİLER 3       X X X  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1 X X X        
YETKİNLİK 2     X X X    
YETKİNLİK 3       X X X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1       X X X  
YETKİNLİK 2       X X X  
YETKİNLİK 3         X X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1   X          
YETKİNLİK 2     X        
YETKİNLİK 3       X      
YETKİNLİK 4         X X X
YETKİNLİK 5         X X X
YETKİNLİK 6           X X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1           X X
YETKİNLİK 2         X X X
YETKİNLİK 3         X X X
YETKİNLİK 4         X X X
YETKİNLİK 5         X X X
YETKİNLİK 6           X X