Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X                      
BİLGİ 2   X           X        
BİLGİ 3       X                
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1 X     X                
BECERİLER 2   X       X            
BECERİLER 3                     X  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1       X   X   X        
YETKİNLİK 2                   X    
YETKİNLİK 3             X         X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1                   X   X
YETKİNLİK 2                       X
YETKİNLİK 3                       X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1       X     X          
YETKİNLİK 2             X     X    
YETKİNLİK 3                       X
YETKİNLİK 4                 X     X
YETKİNLİK 5                     X  
YETKİNLİK 6                       X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1   X   X                
YETKİNLİK 2       X               X
YETKİNLİK 3     X X         X      
YETKİNLİK 4       X X     X        
YETKİNLİK 5       X X       X      
YETKİNLİK 6             X