Diş Protez Teknolojisi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X                
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1   X              
BECERİLER 2                 X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1         X        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1     X            
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1       X          
YETKİNLİK 2           X      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1             X    
YETKİNLİK 2               X