Hukuk Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X   X X       X X       X
BİLGİ 2   X X     X X       X   X  
BİLGİ 3             X X       X   X
BİLGİ 4 X     X X   X             X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X   X     X       X   X   X
BECERİLER 2 X X             X   X     X
BECERİLER 3       X X     X         X  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X     X X   X   X         X
YETKİNLİK 2   X X     X   X X   X     X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X   X     X       X   X   X
YETKİNLİK 2 X X             X   X     X
YETKİNLİK 3       X X     X       X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1 X X   X X       X X       X
YETKİNLİK 2   X X     X X       X   X  
YETKİNLİK 3             X X       X   X
YETKİNLİK 4 X     X X   X             X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X X   X X       X X       X
YETKİNLİK 2   X X     X X       X   X  
YETKİNLİK 3             X X       X   X
YETKİNLİK 4 X     X X   X             X