Yaylı Çalgılar Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X   X X            
BİLGİ 2 X X                
BİLGİ 3   X                
BİLGİ 4   X                
BİLGİ 5                    
BİLGİ 6 X   X              
BİLGİ 7 X                  
BİLGİ 8                    
BİLGİ 9 X                  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1     X X            
BECERİLER 2     X X X          
BECERİLER 3     X X X          
BECERİLER 4       X X          
BECERİLER 5     X X X          
BECERİLER 6     X X X          
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1           X X      
YETKİNLİK 2                    
YETKİNLİK 3             X X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1             X X    
YETKİNLİK 2             X X    
YETKİNLİK 3             X     X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1               X   X
YETKİNLİK 2                    
YETKİNLİK 3               X    
YETKİNLİK 4                 X  
YETKİNLİK 5               X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1               X X X
YETKİNLİK 2               X    
YETKİNLİK 3             X X   X
YETKİNLİK 4           X X X   X