Seramik Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1     X                      
BİLGİ 2       X                    
BİLGİ 3           X                
BİLGİ 4                   X        
BİLGİ 5                 X          
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1         X                  
BECERİLER 2             X              
BECERİLER 3                     X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                         X  
YETKİNLİK 2                           X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1               X            
YETKİNLİK 2                       X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X                          
YETKİNLİK 2   X                        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1                     X      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1                 X          
YETKİNLİK 2                           X