Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X            
BİLGİ 2 X            
BİLGİ 3 X            
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X          
BECERİLER 2   X          
BECERİLER 3   X X        
BECERİLER 4       X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1         X    
YETKİNLİK 2       X X    
YETKİNLİK 3         X X  
YETKİNLİK 4           X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X            
YETKİNLİK 2             X
YETKİNLİK 3             X
YETKİNLİK 4             X
YETKİNLİK 5       X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1       X     X
YETKİNLİK 2         X    
YETKİNLİK 3         X X  
YETKİNLİK 4         X    
YETKİNLİK 5         X   X
YETKİNLİK 6     X        
YETKİNLİK 7         X    
YETKİNLİK 8         X    
YETKİNLİK 9           X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1   X          
YETKİNLİK 2             X
YETKİNLİK 3     X        
YETKİNLİK 4   X         X
YETKİNLİK 5             X
YETKİNLİK 6     X        
YETKİNLİK 7             X
YETKİNLİK 8   X X