Oral Biyoloji Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X              
BİLGİ 2 X     X          
BİLGİ 3   X              
BİLGİ 4               X  
BİLGİ 5           X      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X   X          
BECERİLER 2       X X        
BECERİLER 3             X    
BECERİLER 4           X      
BECERİLER 5       X X       X
BECERİLER 6   X              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1       X         X
YETKİNLİK 2         X        
YETKİNLİK 3           X      
YETKİNLİK 4                 X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X     X          
YETKİNLİK 2           X      
YETKİNLİK 3 X X              
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1             X    
YETKİNLİK 2             X    
YETKİNLİK 3           X X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X     X          
YETKİNLİK 2         X       X
YETKİNLİK 3               X  
YETKİNLİK 4 X X X            
YETKİNLİK 5       X X        
YETKİNLİK 6 X X