Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Programı(Uzaktan Eğt/Tezsiz)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 9