İletişim Bilimleri
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X   X   X X      
BİLGİ 2 X X X   X X X       X  
BİLGİ 3 X X X X X X X X X      
BİLGİ 4       X X       X   X  
BİLGİ 5         X   X       X X
BİLGİ 6         X   X       X  
BİLGİ 7         X   X X X      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X X X X X X   X  
BECERİLER 2 X X X X X X   X X   X  
BECERİLER 3             X X     X X
BECERİLER 4   X X X X X   X X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1             X       X  
YETKİNLİK 2             X       X  
YETKİNLİK 3               X     X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1     X X   X   X X X    
YETKİNLİK 2 X X       X X X X      
YETKİNLİK 3         X             X
YETKİNLİK 4             X         X
YETKİNLİK 5       X       X X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                     X X
YETKİNLİK 2                     X X
YETKİNLİK 3                        
YETKİNLİK 4                        
YETKİNLİK 5   X         X          
YETKİNLİK 6               X X      
YETKİNLİK 7             X X X      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                   X    
YETKİNLİK 2                   X    
YETKİNLİK 3             X          
YETKİNLİK 4                        
YETKİNLİK 5