Dezenfeksiyon, Sterilizasyon Ve Antisepsi
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X X X X   X          
BİLGİ 2 X     X   X          
BİLGİ 3     X                
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1   X   X   X          
BECERİLER 2 X X   X              
BECERİLER 3         X            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1     X X   X          
YETKİNLİK 2   X X X              
YETKİNLİK 3           X          
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1     X X   X          
YETKİNLİK 2         X            
YETKİNLİK 3         X            
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1   X   X X            
YETKİNLİK 2     X X   X     X    
YETKİNLİK 3               X X    
YETKİNLİK 4               X      
YETKİNLİK 5         X     X      
YETKİNLİK 6     X X X       X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1     X X           X X
YETKİNLİK 2     X       X     X X
YETKİNLİK 3                   X X
YETKİNLİK 4     X             X X
YETKİNLİK 5     X X     X       X
YETKİNLİK 6         X   X       X