Hemşirelik Esasları Ve Yönetimi (Bütünleşik Doktora)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X   X X               X X
BİLGİ 2 X X X X X             X X X
BİLGİ 3           X X              
BİLGİ 4 X         X   X   X     X X
BİLGİ 5             X X X          
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X   X X X       X X X X X
BECERİLER 2 X X X X X X X X X X X X X X
BECERİLER 3             X X X          
BECERİLER 4 X X X X X X         X X X X
BECERİLER 5             X X X          
BECERİLER 6       X X X X X     X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1       X     X X X   X   X X
YETKİNLİK 2             X X            
YETKİNLİK 3                 X          
YETKİNLİK 4   X   X   X       X X X X X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 2 X X   X X X X X   X   X X X
YETKİNLİK 3 X X X X X X X X X X X X X X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1 X X X X         X X X     X
YETKİNLİK 2   X X X         X X X     X
YETKİNLİK 3                 X          
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 2 X X X X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 3     X X X X   X   X        
YETKİNLİK 4                     X      
YETKİNLİK 5             X X X X        
YETKİNLİK 6   X X X             X   X X