Alerjik Hastalıkların Moleküler Ve İmmünolojik Temelleri
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X              
BİLGİ 2 X X       X X        
BİLGİ 3           X X        
BİLGİ 4                   X  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1             X X X X X
BECERİLER 2             X X X X  
BECERİLER 3                   X  
BECERİLER 4           X X        
BECERİLER 5                   X  
BECERİLER 6           X X   X X X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1               X X    
YETKİNLİK 2               X      
YETKİNLİK 3                 X    
YETKİNLİK 4                   X  
YETKİNLİK 5 X X X X         X X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X                
YETKİNLİK 2           X X X      
YETKİNLİK 3                   X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1               X X    
YETKİNLİK 2                 X    
YETKİNLİK 3               X   X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1   X X X X       X    
YETKİNLİK 2         X           X
YETKİNLİK 3       X         X    
YETKİNLİK 4               X X    
YETKİNLİK 5                 X    
YETKİNLİK 6               X X    
YETKİNLİK 7         X           X