Antrenörlük Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1                            
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1                            
BECERİLER 2                            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                            
YETKİNLİK 2                            
YETKİNLİK 3                            
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                            
YETKİNLİK 2                            
YETKİNLİK 3                            
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                            
YETKİNLİK 2                            
YETKİNLİK 3                            
YETKİNLİK 4                            
YETKİNLİK 5                            
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                            
YETKİNLİK 2                            
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X                          
BİLGİ 2 X X X                      
BİLGİ 3 X   X                 X X  
BİLGİ 4     X     X X           X  
BİLGİ 5     X         X           X
BİLGİ 6 X X X X X                  
BİLGİ 7   X     X X             X  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1           X X X X          
BECERİLER 10               X       X    
BECERİLER 11               X X X        
BECERİLER 2 X               X X        
BECERİLER 3               X         X  
BECERİLER 4           X         X      
BECERİLER 5         X                  
BECERİLER 6             X     X        
BECERİLER 7                       X    
BECERİLER 8 X   X           X   X      
BECERİLER 9             X              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1             X         X    
YETKİNLİK 2                     X     X
YETKİNLİK 3       X     X              
YETKİNLİK 4                 X          
YETKİNLİK 5                 X          
YETKİNLİK 6 X                          
YETKİNLİK 7           X                
YETKİNLİK 8             X              
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1               X     X      
YETKİNLİK 2 X                     X    
YETKİNLİK 3   X                        
YETKİNLİK 4       X                    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1               X            
YETKİNLİK 2           X           X    
YETKİNLİK 3                         X  
YETKİNLİK 4         X                  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1   X                        
YETKİNLİK 2             X              
YETKİNLİK 3               X            
YETKİNLİK 4                 X          
YETKİNLİK 5         X                  
YETKİNLİK 6             X              
YETKİNLİK 7           X                
YETKİNLİK 8                         X X