Tıp Eğitimi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X X X X X X X X
BİLGİ 2 X X X       X X X X X X
BİLGİ 3               X       X
BİLGİ 4             X   X X    
BİLGİ 5 X       X X X   X     X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X X X X X X X X X
BECERİLER 2     X X X X X X X   X X
BECERİLER 3 X X         X X       X
BECERİLER 4 X X         X X X     X
BECERİLER 5 X X         X X       X
BECERİLER 6 X   X X X X X X X     X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 2 X           X   X   X X
YETKİNLİK 3 X           X   X   X X
YETKİNLİK 4                 X X X X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X             X X X X
YETKİNLİK 2             X   X X X X
YETKİNLİK 3 X               X X X X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1             X X X X X  
YETKİNLİK 2 X X           X X X    
YETKİNLİK 3                 X X X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1             X X X X X  
YETKİNLİK 2             X X X X X X
YETKİNLİK 3 X X         X X X X X X
YETKİNLİK 4                   X X  
YETKİNLİK 5 X X     X X X   X X   X
YETKİNLİK 6 X           X X X X X X