Çevre Mühendisliği Programı (İng.)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1   X X X              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X                  
BECERİLER 2 X     X              
BECERİLER 3           X X        
BECERİLER 4     X X X            
BECERİLER 5 X       X X          
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X           X      
YETKİNLİK 2   X   X X            
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1             X X      
YETKİNLİK 2         X X          
YETKİNLİK 3 X     X     X        
YETKİNLİK 4   X X                
YETKİNLİK 5   X     X            
YETKİNLİK 6   X       X          
YETKİNLİK 7 X     X   X          
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1       X              
YETKİNLİK 2 X   X                
YETKİNLİK 3   X X                
YETKİNLİK 4             X        
YETKİNLİK 5 X X                  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1   X           X      
YETKİNLİK 2         X X          
YETKİNLİK 3     X X