Geomatik Mühendisliği Programı (İng.)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X                
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X X   X            
BECERİLER 2     X   X   X        
BECERİLER 3     X   X   X        
BECERİLER 4     X       X        
BECERİLER 5         X   X        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1               X X    
YETKİNLİK 2 X   X                
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X   X                
YETKİNLİK 2     X           X X  
YETKİNLİK 3   X X   X            
YETKİNLİK 4 X   X       X        
YETKİNLİK 5     X   X   X        
YETKİNLİK 6     X   X            
YETKİNLİK 7               X X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1 X   X                
YETKİNLİK 2           X     X    
YETKİNLİK 3 X   X                
YETKİNLİK 4 X X X                
YETKİNLİK 5 X   X   X         X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1       X             X
YETKİNLİK 2       X             X
YETKİNLİK 3     X   X           X
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X X X                
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1   X X   X            
BECERİLER 2     X   X   X        
BECERİLER 3     X   X   X        
BECERİLER 4     X       X        
BECERİLER 5         X   X        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1               X X    
YETKİNLİK 2 X   X                
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1 X   X                
YETKİNLİK 2     X           X X  
YETKİNLİK 3   X X   X            
YETKİNLİK 4 X   X       X        
YETKİNLİK 5     X   X   X        
YETKİNLİK 6     X   X            
YETKİNLİK 7               X X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1 X   X                
YETKİNLİK 2           X     X    
YETKİNLİK 3 X   X                
YETKİNLİK 4 X X X                
YETKİNLİK 5 X   X   X         X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1       X             X
YETKİNLİK 2       X             X
YETKİNLİK 3     X   X           X