Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Programı(Tezsiz)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X   X     X        
BİLGİ 2         X X       X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X         X X X X  
BECERİLER 2   X       X X     X
BECERİLER 3     X X            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1       X   X     X  
YETKİNLİK 2           X X   X  
YETKİNLİK 3                   X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1         X X        
YETKİNLİK 2           X       X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                   X
YETKİNLİK 2                   X
YETKİNLİK 3                   X
YETKİNLİK 4       X            
YETKİNLİK 5               X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                 X  
YETKİNLİK 2             X   X  
YETKİNLİK 3                   X
YETKİNLİK 4       X     X      
YETKİNLİK 5     X X   X