Sosyal Araştırma Yöntemleri Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X X X X X X X  
BİLGİ 10                        
BİLGİ 11                        
BİLGİ 2 X X X X X X X X X X    
BİLGİ 3   X X X X X X X X X X  
BİLGİ 4 X X X X X X X          
BİLGİ 5 X X     X     X        
BİLGİ 6 X X X X X X X          
BİLGİ 7 X X X X X   X X X      
BİLGİ 8                        
BİLGİ 9                        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X X X X X X X        
BECERİLER 10                        
BECERİLER 11                        
BECERİLER 2   X         X   X X X  
BECERİLER 3   X X X X X X X        
BECERİLER 4   X X X X X X X X   X  
BECERİLER 5     X   X X X X X X X  
BECERİLER 6                 X     X
BECERİLER 7     X   X X X          
BECERİLER 8                        
BECERİLER 9                        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1     X   X   X X X X X  
YETKİNLİK 10                        
YETKİNLİK 11                        
YETKİNLİK 12                        
YETKİNLİK 2     X       X X X X X  
YETKİNLİK 3               X X X X X
YETKİNLİK 4   X X   X X X     X   X
YETKİNLİK 5 X X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 6 X X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 7                        
YETKİNLİK 8                        
YETKİNLİK 9                        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 10                        
YETKİNLİK 11                        
YETKİNLİK 12                        
YETKİNLİK 2 X X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 3         X   X X   X X X
YETKİNLİK 4 X X X X X X X X   X X X
YETKİNLİK 5               X X   X X
YETKİNLİK 6 X X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 7 X X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 8                        
YETKİNLİK 9                        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1               X X   X X
YETKİNLİK 10                        
YETKİNLİK 11                        
YETKİNLİK 2             X X X X X X
YETKİNLİK 3             X X X X X X
YETKİNLİK 4             X X X X X X
YETKİNLİK 5   X X X X   X X X X X X
YETKİNLİK 6   X X X X X   X X X X X
YETKİNLİK 7                 X X X X
YETKİNLİK 8   X X X X       X X X X
YETKİNLİK 9                        
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X X X  
YETKİNLİK 10                        
YETKİNLİK 11                        
YETKİNLİK 12                        
YETKİNLİK 2   X X X X   X          
YETKİNLİK 3 X                      
YETKİNLİK 4 X       X X X X   X    
YETKİNLİK 5         X X X X   X    
YETKİNLİK 6 X X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 7             X X X X X X
YETKİNLİK 8                        
YETKİNLİK 9