Opera Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X                
BİLGİ 2   X                  
BİLGİ 3                      
BİLGİ 4     X                
BİLGİ 5                      
BİLGİ 6                      
BİLGİ 7   X                  
BİLGİ 8                      
BİLGİ 9                      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X   X                
BECERİLER 10                      
BECERİLER 11                      
BECERİLER 12                      
BECERİLER 2 X   X     X          
BECERİLER 3             X        
BECERİLER 4       X   X          
BECERİLER 5 X   X X              
BECERİLER 6     X                
BECERİLER 7                      
BECERİLER 8                      
BECERİLER 9                      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1         X            
YETKİNLİK 2         X            
YETKİNLİK 3                     X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1         X            
YETKİNLİK 2                      
YETKİNLİK 3               X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                      
YETKİNLİK 2                     X
YETKİNLİK 3     X               X
YETKİNLİK 4                 X    
YETKİNLİK 5                      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                      
YETKİNLİK 2                      
YETKİNLİK 3                     X
YETKİNLİK 4                   X