İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI(2018'DE 1.SINIFA BAŞLAYANLARDAN İTİBAREN)


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı, Türkiye ve dünya standartlarında ortaokullarda (5-8. sınıflar) görev alabilecek matematik öğretmenleri yetiştirmeyi hedefleyen bir programdır. İlköğretim bölümü bünyesinde, 1998-1999 öğretim yılından itibaren öğrenci kabul edilen bu program ilk mezunlarını 2002 yılında vermiştir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Türkiye'de veya yurt dışında orta öğretimini tamamlayan ve ulusal düzeydeki üniversite sınavlarında ilgili puan türünde (SAY) yeterli başarı göstermiş öğrenciler bu programda öğrenim görmeye hak kazanırlar.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programda mevcut olan, 240 AKTS'ye karşılık gelen zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak, mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı, ortaokullarda (5.-8. sınıflar) görev yapacak matematik öğretmenleri yetiştiren 4 yıllık bir lisans programıdır. Programın temel amacı, sahip olduğu temel alan ve meslek bilgisiyle kendini geliştirebilen, matematik eğitimine yönelik olumlu tutum ve davranışlara sahip, toplum ve çevre sorunlarına duyarlı, mesleğini etik kurallar çerçevesinde icra eden, ülkemizin ve çağdaş dünyanın ihtiyaçlarına uygun nitelikte, özgüveni tam öğretmenler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı mezunları "Matematik Öğretmeni" unvanı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarına Ortaokul Matematik Öğretmeni olarak atanabilmektedirler. Yurt dışında öğretmenlik yapmak isteyen veya eğitim sektörünün farklı alanlarında çalışmak isteyen mezunlar da gerekli şartları sağladıkları takdirde bu alanlarda görev yapabilmektedirler. Ayrıca ilköğretim matematik eğitimi alanında veya eğitimle ilgili başka alanlarda yurt içinde veya yurt dışında akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar, gerekli şartları sağladıkları takdirde üniversitelerin akademik birimlerinde öğretim elemanı (araştırma görevlisi) olarak görev alabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı 4 yıllık bir programdır. Öğrenciler bu programı İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, İlköğretim Bölümü bünyesindeki diğer ana bilim dalları ve Hacettepe Üniversitesi'ndeki diğer fakülte ve yüksek okullar tarafından açılan ve program kapsamında zorunlu veya seçmeli olarak kabul edilen dersleri alarak tamamlayabilirler. Program kapsamında öğrenciler 240 AKTS (146 ulusal kredi) almak zorundadır. Öğrencilerin tamamlaması gereken toplam kredinin %34'ü (88 AKTS- 50 ulusal kredi) Meslek Bilgisi derslerinden, %18'i (42 AKTS- 27 ulusal kredi) Genel Kültür derslerinden ve %48'i (110 AKTS- 69 ulusal kredi) Alan Eğitimi derslerinden oluşmalıdır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan "Değerlendirme Sistemi" tablolarında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programda mevcut olan, 240 AKTS'ye karşılık gelen zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Necla TURANLI

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Emine ERDEM