FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI(2018'DE 1.SINIFA BAŞLAYANLARDAN İTİBAREN)


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Anabilim Dalımız 1997 yılında eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Fen Bilgisi Öğretmeni yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 1998–1999 akademik yılında eğitim vermeye başlayan Anabilim Dalımız 4 yıllık lisans eğitiminin yanı sıra İlköğretim Bölümü ile birlikte Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi de vermektedir. Mezunlarımız MEB kadrolarının yanı sıra özel eğitim kurumlarında ve akademisyen olarak iş bulma olanaklarına sahiptirler. Anabilim Dalımızın eğitim dili Türkçedir.

Anabilim Dalımız 1997 yılında eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Fen Bilgisi Öğretmeni yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 1998–1999 akademik yılında eğitim vermeye başlayan Anabilim Dalımız 4 yıllık lisans eğitiminin yanı sıra İlköğretim Bölümü ile birlikte Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi de vermektedir. Mezunlarımız MEB kadrolarının yanı sıra özel eğitim kurumlarında ve akademisyen olarak iş bulma olanaklarına sahiptirler. Anabilim Dalımızın eğitim dili Türkçedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Programa kabul edilebilmek için lise mezunu olmak ve LYS'nin sayısal puan türünden puana sahip olmak şartları aranmaktadır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Kazanılacak derece için gerekli koşullara Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. Maddesinde yer verilmiştir. Buna göre aşağıdaki koşulları yerine getiren öğrenci öğrenimini tamamlamış ve derece için gerekli koşulları sağlamış sayılır. Gereklilikler ve kurallar şu şekildedir;

a) Kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve stajları, bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlamak.

b) Programın öngördüğü toplam kredi miktarını tamamlamak.

c) En az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamak.

d) Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen nedenlerle Üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bu konu ile ilgili yapılacak işlemler Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 37. Maddesinde belirtildiği şekliyle yürütülmektedir. Bilgi için;
http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20070502_1520&filetype=html&submenuheader=3

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Anabilim Dalı eğitim programı, ortaöğretim kademesi için gelecek nesilleri hem ülkemizin hem de çağın ihtiyaç ve gereksinimleri doğrultusunda yetiştirebilecek kapasite ve beceride fen bilgisi öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Anabilim dalımız, öğrencilerin mesleki bilgi ve deneyimlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra, kişisel gelişimlerini destekleyen, yaratıcılıklarını ve sosyal ilişkilerini geliştiren spor, sanat, iletişim ve kültür faaliyetlerine yönlendirilmelerini de önemsemektedir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız başta MEB'e bağlı resmi okullar olmak üzere şahıs ve vakıf okullarında fen bilgisi öğretmeni olarak çalışmaktadır. Bunların yanında diğer eğitim kurumları ve eğitim ve danışmanlık şirketlerinde de görev almaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program 130 saat teorik, 48 saat uygulama olmak üzere toplam 178 saat ve 154 ulusal krediden oluşmaktadır. Programın toplam AKTS'si 240'dır. Programın ilk iki senesi temel bilim dersleri ağırlıklı iken 3. ve 4. akademik yıllarda formasyon dersleri ağırlıklı olarak yürütülmektedir. Programın tamamlanması için öğrencilerin alması gereken zorunlu ders yükü 120 ulusal kredi/180 AKTS'dir. Öğrencilerin alması gereken seçmeli dersler en az 34 ulusal kredi/60AKTS olmalıdır. 60 AKTS kredisinin 44 AKTS bölüm içi derslerden (11 bölüm içi ders) ve 16 AKTS'sinin ise bölüm dışı olması (dört bölüm dışı ders) beklenmektedir. Seçmeli dersler programın %25'ini oluşturmaktadır. Seçmeli derslerin %74'ü bölüm içi, %26'sı ise bölüm dışı derslerden oluşmaktadır. Bölüm içinde 1 AKTS iş yükü karşılığı 28 saattir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır. Bilgi için;

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programımızın mezuniyet koşulları için Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. Maddesi esas alınmıştır. Buna göre aşağıdaki koşulları yerine getiren öğrenci öğrenimini tamamlamış ve mezuniyeti için gerekli koşulları sağlamış sayılır. Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere “Hacettepe Üniversitesi Diploma, Sertifika, Geçici Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre ilgili programın diplomaları verilir.

a) Kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve stajları, bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlamak. (154 ulusal kredi / 240 AKTS)

b) Programın öngördüğü toplam kredi miktarını tamamlamak.

c) En az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamak.

d) Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen nedenlerle Üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Emine Erdem

Adres: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Beytepe/ANKARA

Tel: 0 312 297 8600

E-posta: erdeme@hacettepe.edu.tr