FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI(2018'DE 1.SINIFA BAŞLAYANLARDAN İTİBAREN)


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Eğitim Fakültesi'ne bağlı Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı 4 yıllık örgün eğitim vermektedir. Eğitim Bilimleri Bölümü'nün verdiği dersler ve genel kültür dersleri dışında eğitim dili Fransızcadır. Anabilim Dalına girmeye hak kazanan bütün öğrenciler yabancı dil yeterlik sınavına girerler. Sınavda başarılı olan öğrenciler Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı Programının 1. yılına başlarlar. Başarısız olanlar ise, bir yıl Fransızca Hazırlık Eğitimi alırlar. Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalının temel hedefi ülkemiz ortaöğretim okullarına nitelikli Fransızca öğretmeni yetiştirmektir. Bu nedenle öğrenciler, üniversitede edindikleri öğretmenlik mesleğine ilişkin kuramsal bilgilerini beceriye dönüştürmek, bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirtimek amacıyla ortaöğretim okullarında uygulamalı derslere katılır ve öğrenimlerinin son döneminde staj yaparlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalına giriş için ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında yeterli puanı almış olmak gerekmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Fransız Dili Eğitimi Lisans derecesini elde etmek için 240 AKTS'yi (148 ulusal kredi) tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında herhangi bir yabancı dilden gerekli puanı elde etmiş öğrencilerdir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı lisans programı, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlik kazanmış; kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; Anadilini ve Fransız dilini etkili olarak kullanan, çağdaş yabancı dil öğretim yöntemlerinin gereklerini yerine getiren; farklı düşünce ve kültürlere açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen Fransızca öğretmenleri yetiştiren bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Fransız Dili Eğitimi Lisans Programı mezunlarımız ortaöğretim kurumları ve akademik kurumların yanı sıra, çeşitli kamu ve özel kuruluşlar ile Bakanlıkların dış ilişkiler ve Avrupa Birliği ile ilgili bölümlerinde görev yapabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı lisans programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Programa göre her yarıyılda 30 AKTS'lik ders olmak üzere toplam 240 AKTS'lik 68 ders bulunmaktadır. Bu derslerin arasında alan dersleri, meslek bilgisi dersleri ve genel kültür dersleri bulunmaktadır. Program derslerinin %25'i seçmeli statüsündedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planında” tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak H.Ü Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Fransız Dili Eğitimi Lisans Programından mezun olmak için en az 148 ulusal (240 AKTS) krediyi tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Ece KORKUT