İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI(2018'DE 1.SINIFA BAŞLAYANLARDAN İTİBAREN)


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim dalı 1982 yılından beri eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim vermektedir.

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı lisans programının amacı, kamu ve özel sektör için ilköğretim, orta öğretim ve üniversite düzeyinde görev alacak, temel bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, ilerici bakış açısı ve etik değerleri benimsemiş, İngilizce öğretiminde yenilik ve gelişmelere açık öğretmenler yetiştirmektir.

Öğretimin İngilizce yürütüldüğü lisans programı, dil, dilbilimi, kültür, edebiyat ve ağırlıklı olarak dil öğretimi alanlarını kapsamaktadır. İngilizce dil edinimi; dil-kültür etkileşimi; edebiyat bilimi; çeviri; dil becerileri; dil becerilerinin farklı düzeylerde, farklı yaş gruplarına öğretimine yönelik materyal geliştirme ve uyarlama; sınav hazırlama ve değerlendirme; öğrenci gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak ders izlencesi tasarlama ve özellikle İngilizce öğretmeni yetiştirme gibi konularla ilgili bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Öğrenciler, öğretmenlik mesleğine ilişkin kuramsal bilgilerini beceriye dönüştürmek, bilgi ve becerilerini uygulamalı geliştirmek amacıyla okullarda uygulamalı derslere katılır ve öğrenimlerinin son döneminde staj yaparlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile öğrenci alınan lisans programına LYS-İngilizce sınavını başaran adaylar kabul edilir ve bütün öğrenciler İngilizce yeterlik sınavına girerler. Sınavda başarılı öğrenciler, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Lisans Programının 1. yılına başlarlar. Başarısız olanlar ise, bir yıl İngilizce Hazırlık Eğitimi alırlar.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

İngiliz Dili Eğitimi Lisans programında öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmeleri için 240 AKTS kredisine karşılık ders almaları ve 4.00 üzerinden 2.00 genel akademik ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

İngiliz Dili Eğitimi Lisans programına başlayan öğrencilerin dersleri takip edebilmeleri ve çalışmalarında başarılı olabilmeleri için İngilizce dil seviyelerinin ileri düzeyde olması beklenmektir.

Daha önce başka bir üniversitede okumuş ve İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı lisans programına kayıt yaptırmış öğrenciler, ayrıldıkları üniversitede alınan dersin içeriğinin, İngiliz Dili Eğitimi lisans programında okutulan dersin içeriğine uygun olması ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanması durumunda bazı derslerden muaf tutulabilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın amacı, kamu ve özel sektör için ilköğretim, orta öğretim ve üniversite düzeyinde görev alacak, temel bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, ilerici bakış açısı ve etik değerleri benimsemiş, İngilizce öğretiminde yenilik ve gelişmelere açık öğretmenler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı mezunları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarında ve özel okullarda (kolejler, dershaneler, anaokulları) İngilizce öğretmeni olarak çalışabilmekle beraber, devlet ve vakıf üniversitelerinde İngilizce okutmanı ve öğretim elemanı olarak da çalışabilmektedirler. Ayrıca, çeşitli kurumlarda (çeviri büroları, bakanlıklar, dış ticaret) çevirmen, uzman yardımcısı ve uzman olarak görev yapabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

İngiliz Dili Eğitimi Lisans Programı, toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Her yarıyılda öğretim programının %25'ini oluşturan seçmeli dersler sunulmaktadır. Seçmeli dersleri Alan Eğitimi, Meslek Bilgisi ve Genel Kültür seçmeli dersleri olarak üç gruptan oluşmaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planında” tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak H.Ü Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için, lisans öğretim programında sunulan 240 AKTS kredisine karşılık ders almaları ve başarmaları; genel not ortalamalarının 4.00 üzerinden 2.00 olması gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. İsmail Hakkı Erten

Anabilim Dalı Başkanı

Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Adres: Beytepe Kampüsü-Ankara

Tel: 0312 297 85 75

E- Posta: iherten@hacettepe.edu.tr