KOZMETOLOJİ PROGRAMI(TEZSİZ)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kozmetoloji Bilim Dalı 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun ilgili maddeleri gereğince, 1993 yılında Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalının altında kurulmuştur. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kozmetoloji Bilim Dalında eğitim kurulduğu 1993 yılından itibaren lisans ve yüksek lisans düzeyinde sürdürülmektedir. Kozmetoloji Bilim Dalının kuruluş amacı, ilaç konusunda uzman olan eczacıların bilgilerinin kozmetoloji dersleriyle desteklenerek, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim almalarını sağlamak, daha sonra bu kişilerin endüstride veya eczanede hizmet vermesini sağlamaktır. Kozmetoloji interdisipliner bir alan olduğu için Kozmetoloji TezsizYüksek Lisans programı; eczacıların yanısıra bu alanda hizmet verebilecek olan tıp doktorları, kimya mühendisleri/kimya lisans mezunları ve biyologları da kapsamaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Eczacılık, Tıp, Kimya Lisans, Kimya Mühendisliği, Biyoloji Lisans programlarından mezun olmuş olmak.

Farklı disiplinlerden gelen öğrenciler için Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacaktır. Bu öğrencilerin kendi eğitimlerinden kaynaklanan eksiklikleri Eczacılık Fakültesi Lisans Dersleri ile giderilecektir.)

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bu programda toplam 90 AKTS kredisi karşılığı alınması gereken tüm dersler ve programın zorunlu dersleri başarı ile tamamlamış olmalı ve akademik ortalama en az 2.75 olmalıdır. H.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitimi Mezuniyet Koşullarını http://193.140.216.58/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0) yerine getiren yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde geçerli olan koşullarla öğrenciler kabul edilir (http://193.140.216.58/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0)

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (23 Kasım 2012, Resmi Gazete Sayı : 28476): MADDE 18, MADDE 19, MADDE 20

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Özellikle son yıllarda dünya genelinde kozmetikler ve kozmesötikler ile ilgili konularda kaydedilen gelişmeler doğrultusunda, sağlıkla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak üzere, gerekli bilgi ve beceri birikimine sahip uzman elemanlar yetiştirmek; kozmetik endüstrisinde bu alanda görev alacak bilgi ve beceriye sahip uzmanlar yetiştirmek; Türkiye'de, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı gibi ilgili sektörlerde, güncel düzenlemeleri ve uygulamaları gerçekleştirebilecek yeterlilikte uzman kadroyu yetiştirmek; kozmetiklere ilişkin yasal düzenlemelerde EMEA (Avrupa Birliği) ve FDA (ABD) standartlarının (AR-GE, üretim, kalite kontrol, kalite güvencesi, ruhsatlandırma vb.) uygulanabilirliğini sağlayacak ve bu konularda uzmanlaşmış elemanlar yetiştirmek; eczane eczacılarının eczanelerinde kozmetik danışmanı olarak hizmet vermesini sağlamak amaçlanmaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Kozmetikler ve kozmesötikler ile ilgili konularda sağlıkla ilgili kamu kurum kuruluşlarında ve endüstride görev alabilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program, 15 AKTS zorunlu seminer dersi, 7 AKTS zorunlu ders, 38 AKTS seçmeli ders ve 30 AKTS değerinde bir dönem projesinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, diğer yüksek lisans programları arasından da seçilebilir.Öğrencinin alacağı zorunlu ve seçmeli ders kredileri Öğretim Programı başlığı altında listelenmiştir. Ancak öğrenci için gerek duyulduğu takdirde, toplam kredi gereklerini sağlamak koşuluyla dersleri alacağı dönemlerde değişiklik yapılabilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında yer alan Lisansüstü yönetmelik (http://193.140.216.58/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0) uygulanacaktır. Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (23 Kasım 2012, Resmi Gazete Sayı : 28476): MADDE 23, MADDE 24

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında yer alan Lisansüstü yönetmeliğine uygun mezuniyet koşulları için gerekli olan koşullar göz önüne alınacaktır (http://193.140.216.58/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0).

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Kozmetoloji Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. R. Neslihan Gürsoy

Telefon: 0 312 305 12 41

Fax: 0 312 310 09 06

e-mail: ngursoy@hacettepe.edu.tr