SAHNE ve GÖSTERİ SANATLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

2008–2009 Eğitim Öğretim Yılında Sahne ve Gösteri Sanatları Ses Teknolojisi Programı ve Sahne ve Gösteri Sanatları Işık Teknolojisi Programı olarak eğitim faaliyetlerine başlayan Programımız, 2010–2011 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren birleştirilerek, Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi Programı adını almıştır. Bu programı tercih eden öğrenciler 1. sınıfta temel ses ve ışık derslerini alırken, 2. sınıfta ses veya ışık ağırlıklı dersleri almaları kendi tecihlerine bırakılmaktadır. İsteyen öğrenilerimiz de kredi sınırını aşmamak şartı ile 2. sınıfta tüm ses ve ışık derslerininden seçim yaparak eğitim alabilmektedirler.Türkiye'de bu isim altında kurulan ilk program olma özelliğini taşıyan Programımız, Devlet Tiyatrolarının, özel tiyatroların, Ankara Devlet Opera ve Bale Sahnelerinin, bütün opera ve balelerin genel müdürlüklerinin, gösteri merkezlerinin, sanat kuruluşlarının vb. alanların ışık ve ses ile ilgili konularda gereksinim duydukları gerekli teknik ve bilgisayar donanımlarına sahip eğitim görmüş ara teknik eleman yetiştirmektir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Önlisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ: 5

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YGS-Yüksek Öğretime Geçiş Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Meslek Lisesi mezunları sınavsız geçişle, Lise mezunları ise YGS-1 puanı ile yerleştirilmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bu programdan mezun olabilmek için, yüksek öğretimde Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi Programı alanında toplam 120 AKTS kredi zorunlu ve seçmeli ders (30 AKTS) almaları ve bu derslerin tümünü başarıyla tamamlamaları, 30 işgünü staj yapmaları ve genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi Programı alanında Ön lisans derecesine sahip olunmaktadır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Sahne ve Gösteri Sanatları Programında öğrenim gören öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen ders muafiyetleri koşullarını sağladıkları takdirde bazı derslerden muaf tutulabilirler.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programımız, Devlet Tiyatrolarının, özel tiyatroların, Ankara Devlet Opera ve Bale Sahnelerinin, bütün opera ve balelerin genel müdürlüklerinin, gösteri merkezlerinin, sanat kuruluşlarının vb. alanların ışık ve ses ile ilgili konularda gereksinim duydukları gerekli teknik ve bilgisayar donanımlarına sahip eğitim görmüş ara teknik eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezun öğrencilerimiz Devlet Tiyatrolarının, özel tiyatroların, Ankara Devlet Opera ve Bale Sahnelerinin, bütün opera ve balelerin genel müdürlüklerinin, gösteri merkezlerinin, sanat kuruluşlarının vb. ses sanatcılarının, müzik gruplarının ışık ve ses alanlarında gereksininm duydukları eğitim görmüş elemanlar olarak görev almaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bu programı tercih eden öğrenciler 1. sınıfta temel ses ve ışık derslerini alırken, 2. sınıfta ses veya ışık ağırlıklı dersleri almaları kendi tecihlerine bırakılmaktadır. Ses/Işık alanının tercih eden 2. sınıf öğrencileri Program Akademik Kurulu tarafından önerilen ses/ışık alanındaki seçmeli dersleri öncelikli olarak alırlar.İsteyen öğrenilerimiz de kredi sınırını aşmamak şartı ile 2. sınıfta tüm ses ve ışık derslerininden seçim yaparak eğitim alabilmektedirler. Ses ve ışık alanlarında eğitim görmüş elemanlar yetiştiren Programımızda, Devlet Tiyatroları, Devlet Opere ve Balesi, TRT, özel sektör elemanları ve Üniversitemizde görev yapan elemanlarımızca konusunda uzmanlaşmış kişilerce eğitim verilmektedir. Uygulamalı dersler Yüksekokulumuz bünyesinde yer alan Stüdyonun dışında, ilgili kuruluşlarda yer alan sahnelerde canlı yayın prova ve performanslarda gerçekleşmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

H.Ü. Lisans-Önlisans Yönetmeliği esaslarına göre yapılmaktadır. İlgili link http://www.oid.hacettepe.edu.tr/

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve genel sınavına tabi tutulurlar. Başarı notu; ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, uygulama vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı ve yarıyıl sonu sınavının katkısı hesaplanarak belirlenir. Ara sınav ve genel sınavların ağırlığı %40-%60 arasında olacak şekilde dersi okutan öğretim elemanı tarafından belirlenir. Ayrıca, öğrencilerin toplam 120 AKTS kredi zorunlu ve seçmeli ders (30 AKTS) almaları ve bu derslerin tümünü başarıyla tamamlamaları, 30 işgünü staj yapmaları ve genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Öğr. Gör. İpek ERÖZ

Tel: 0 312 311 60 15 / 170

Fax: 0 312 311 60 89

Email: erozipek@hacettepe.edu.tr