ANTROPOLOJİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Antropoloji Bölümü 4 yıllık eğitim vermektedir. Eğitim dili Türkçedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. Hacettepe Üniversitesinde kayıt kabul işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, yönetmelik ve yönergelere ilişkin bilgiye, http://www.oid.hacettepe.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Antropoloji Bölümüne giriş için ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal öğrenci yerleştirme sınavında yeterli puanı almış olmak gerekmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Daha ayrıntılı bilgiye http://www.yok.gov.tr/content/view/476/ linkinden ulaşılabilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Antropoloji Lisans Programı insanlar, toplumlar ve kültürleri, biyolojik ve kültürel çeşitliliği açısından bütüncül yaklaşımla bilimsel olarak inceleme, araştırma ve değerlendirmeye yönelik bir eğitim programına sahiptir. Bu çerçevede insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlik kazanmış; kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; farklı düşünce ve kültürlere açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen kişileri yetiştiren bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Antropoloji Lisans Programı mezunlarımız akademik kurumların yanı sıra, çeşitli kamu ve özel kuruluşlar ile Bakanlıkların ilgili bölümlerinde Antropolog olarak görev yapabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Antropoloji Lisans Programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Programda, 31 zorunlu ve 40 seçmeli olmak üzere toplam 71 ders bulunmaktadır. Programın yapısına bağlı olarak yeni dersler eklenmektedir. Her yarıyıl 30 AKTS olmak üzere program toplam 240 AKTS'den oluşmaktadır. Bir AKTS 30 saatlik iş yüküne karşılık gelmektedir. Dersler içeriği biyolojik ve kültürel antropolojinin yeterliliklerini karşılayacak niteliktedir. Program derslerinin %56'sı seçmeli statüsündedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan "Değerlendirme Sistemi" tablolarında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Daha ayrıntılı bilgiye http://www.oid.hacettepe.edu.tr linkinden ulaşılabilir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Program Başkanı: Prof. Dr. Serpil Eroğlu Çelebi

Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bölümü Beytepe/ANKARA

Tel: 0 312 297 82 25

E-posta:serpileroglu@hacettepe.edu.tr

Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Ü. Kameray Özdemir

Adres: Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Beytepe/ANKARA

Tel: 0 312 297 82 25

E-posta: kameray.ozdemir@hacettepe.edu.tr

Web: www.anthropoloji.hacettepe.edu.tr