TIBBİ DOKÜMANTASYON ve SEKRETERLİK PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

1985 yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Türkiye'nin ilk Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı olarak öğretime başlamıştır.

Programdan mezun olanlar; özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarının klinik, poliklinik, laboratuar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimlerde çalışmaktadırlar. Bu yanında sağlık kurulu, hasta kabul, hasta dosyaları arşivi gibi idari birimlerde de görev yapmaktadırlar. Eğitim dili Türkçedir.

Programın temel amacı sağlık kurum ve kuruluşlarının tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında ihtiyaç duyduğu mesleki eğitim almış tıbbi sekreterleri yetiştirmektir.

Bölümün teknolojik alt yapı ve eğitim öğretim olanakları öğrencilerin mesleki hayatlarında karşılaşacakları görev ve sorumlulukları alabilme becerileri kazanmalarına imkân verecek şekilde organize edilmiştir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Önlisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ: 5

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Programa kabul edilmek için lise mezunu olmak gereklidir.

Programa Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunları sınavsız geçiş yapılabilir.

Diğer yandan üniversite sınavından (üniversite öğrenci seçme ve yerleştirme sınavından) yeterli puan almış olmak gerekir. Programa YGS 3 puan türü ile öğrenci alınmaktadır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programdan mezun olmak için dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini (78 ulusal kredi) başarıyla tamamlamış olması gerekir. Ayrıca 4 lük not sistemine göre en az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamalıdır. Programdan mezun olanlara Ön Lisans diploması ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Teknikeri unvanı verilmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Programa ortaöğretimi tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitimi bitirmiş ve üniversite sınavında gerekli puanı almış öğrenciler kayıt yaptırabilirler. Diğer yandan başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer programından yatay geçiş ile de öğrenciler kayıt yaptırılabilirler. Bu öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerin transferi için Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bakılabilir.

İlgili yönetmelik linki: http://www.shmyo.hacettepe.edu.tr/yonetmelik.html

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın temel amacı, sağlık kurum ve kuruluşlarının tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında ihtiyaç duyduğu mesleki eğitim almış tıbbi sekreterleri yetiştirmektir

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarının tıbbi / idari birimlerinde ve tıbbi yazılım (tıbbi dergi, bülten, abstrak vb.) şirketlerinde görev almaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Her yarıyılda 30 AKTS olmak üzere toplamda 120 AKTS'lik ders bulunmaktadır. Derslerin %75'i zorunlu %25'ise seçmelidir. (90 AKTS zorunlu 30 AKTS seçmeli ders) Seçmeli derslerin %60'ı program içi (18 AKTS ), %40'ı ise okuldaki diğer programlardan ve üniversitenin seçmeli dersler havuzundaki derslerden (12 AKTS) seçilebilmektedir. Dersler dönemliktir.

Öğrenciler 1. sınıf zorunlu yaz stajını mutlaka Hacettepe Üniversitesi Hasta Dosyaları Arşivinde yapmaları gerekmektedir.

Tıbbi dokümantasyon dersinin uygulaması için (4 dönem) haftada 1 gün olmak üzere Hacettepe üniversitesi hastanelerinde uygulama yapılmaktadır.

Programdaki dersler (tıbbi dokümantasyon, bilgisayar, on parmak yazım teknikleri, hastalıkların uluslar arası sınıflandırması) genelde uygulamaya yönelik derslerdir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan ‘Ders Öğretim Planında' tanımlanmıştır.

Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans Eğitim Öğretim sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programda belirtilen dersleri başarılı ile geçmeleri, yirmi bir günlük stajı başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini (78 ulusal kredi) başarıyla tamamlamış ve 4 lük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Progrım Başkanı : Prof.Dr. Aylanur ATAKLI

Hacettepe Üniversitesi SHMYO

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Öğretim Üyesi

İletişim:

Telefon: 0 312 305 14 33 / 119 0 312 305 18 43 / 119

e-mail: aatakli@hacettepe.edu.tr

Program Bologna Sorumlusu: Y. Doç.Dr. Aslan KAPLAN

Hacettepe Üniversitesi SHMYO

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Öğretim Üyesi

İletişim:

Telefon : 0 312 305 14 33 / 122 0 312 305 18 43 / 122

e-mail : akaplan@hacettepe.edu.tr kaplan.aslan@gmail.com