CAZ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

  1. Program Hakkında Genel Bilgi
Caz Bölümü Ana Sanat Dalı 2010 yılında Prof. Erol Erdinç, Emre Kartari, Skip Gailes ve Howard Curtis'in önderliğinde, Amerikan Büyükelçiliğinin de sağladığı destekle çalışmalarına başladı.

Caz Bölümü Ana Sanat Dalı, bugün yürüttüğü lisans programıyla, caz müziğinin tüm alt disiplinlerine yönelik, çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vererek, uluslararası alandaki güncel çalışmaları yakından takip etmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

  1. Kayıt Kabul Koşulları
Bu programa kabul edilebilmek için lise mezunu olmak gerekir. Programa YGS ve özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul edilir.

Uluslararası öğrenciler için, Hacettepe Üniversitesi'nin, yurtdışından öğrenci kabulüne yönelik belirlediği koşullar geçerlidir (http://www.iso.hacettepe.edu.tr/).

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

  1. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar
Caz Anasanat Dalı Lisans Programı'ndan mezun olabilmek için, ortak zorunlu dersler hariç, elde edilmesi gereken en düşük ulusal kredi toplamı 134, AKTS kredi toplamı ise 240'tır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

  1. Önceki öğrenmelerin tanınması
Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir (http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33210.htm).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

  1. Programın Amacı
Caz Bölümü Ana Sanat Dalı Lisans Programı'nın amacı; caz müziği icra eden gruplarla beraber caz müziği eğitimi veren kurumlarda görev alacak, temel bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, caz müziğinin icra tekniklerini ve kültürü özümsemiş, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen; sanatsal alanlarda yürüttüğü çalışmalarla bu gelişmelere katkıda bulunan, öngörülü, saygılı, katılımcı ve estetik beğeni düzeyi yüksek, yeniliklere ve gelişmelere açık caz müzisyenleri yetiştirmektir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Öğretim Programının Yapısı

Bu programda 15'i Hacettepe Üniversitesi zorunlu dersleri olmak üzere toplam 126 zorunlu ders verilmektedir. Öğrencilerin programdan mezun olabilmek için asgari 150 yerel krediyi tamamlaması ve 24 yerel kredilik seçmeli dersleri alması gerekir. Programda 12 yerel kredilik seçmeli ders bulunmaktadır.

Seçmeli dersler Bando Şefliği Sanat Dalı Programı'ndan alınabileceği gibi Konservatuvarın ve üniversitenin diğer bölümlerinden ve ortak havuzundan alınabilmektedir. Programın sahip olduğu 240 AKTS kredisinin 180'i zorunlu olup 60 AKTS si seçmeli dersleri kapsamaktadır. Program derslerinin yüzde yetmiş beşi zorunlu; yüzde yirmi beşi seçmeli derslerden oluşmaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

  1. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 23-28. maddeleri uygulanır (http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33210.htm).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

  1. Mezuniyet Koşulları
Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. maddesinde belirtilen mezuniyet koşulları geçerlidir (http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33210.htm).

  1. Programdan mezun olmak için gerekli koşullar

Bu programdan mezun olabilmek için, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. maddesinde belirtilen mezuniyet koşullarının yanı sıra, ortak zorunlu dersler hariç, en düşük 134 ulusal kredi ve toplam 240 AKTS kredisi elde etmek gereklidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

. Bölüm Başkanı ya da eşdeğeri

Dr. Bülent Gökhan Somel (Caz Ana Sanat Dalı Bölüm Başkanı)