MÜZİK TEORİLERİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Müzik Teorileri Anabilim Dalı'nın temel felsefesi; müzik teorisyenlerine, Türk Müzik Teorisi ve Batı Müziği Teorisi alanlarını “bütüncül” bir bakış açısıyla irdeleyebilme imkânı sağlamaktır. Müzik Teorileri Doktora Programı da aynı yaklaşım üzerinde temellenmiştir. Bu çerçevede, gerek Türk Müzik Teorisi, gerekse Batı Müziği Teorisi'ne ilişkin olarak; ses organizasyonu, analiz ve teori tarihi olmak üzere aynı konu başlıkları altında sınıflandırılan bir müfredat oluşturulmuştur.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Sanatta Yeterlik

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Program'a, bir yüksek lisans diplomasına sahip olan; müzik teorileri alanında yayımlanmış bir makale veya bildiri tam metni bulunan; YDS, ÜDS ya da KPDS'den en az 65 puan veya eşdeğerliliği Üniversitelerarası Kurul'ca belirlenen yabancı dil sınavlarının birinden bu puana eşdeğer puan alan ve Anabilim Dalı tarafından yapılan giriş sınavı sonucunda başarılı bulunan öğrenciler kabul edilir. Uluslararası öğrenciler için, Hacettepe Üniversitesi'nin, yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin olarak belirlediği koşullar geçerlidir (http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0).

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

29 ulusal kredi ve 240 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla; zorunlu statüdeki dersleri ve seçtiği diğer dersleri başaran ve hazırladığı tez, Savunma Sınavı jürisi tarafından başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Program'dan mezun olma hakkını kazanırlar.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir (http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Program'ın amacı; öğrencilerin, Türk Müzik Teorisi ve Batı Müziği Teorisi alanlarını bütüncül bir bakış açısıyla irdeleyebilecek objektivizme ve bilimsel yeterliliğe sahip olmalarını; odaklandıkları çalışma konularında üst düzeyde bilimsel yayın üretebilme yetisi kazanmalarını ve bilim etiğinin tüm gereklerini içselleştirmelerini sağlamaktır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

29 ulusal kredi ve 240 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla; zorunlu statüdeki dersleri ve seçtiği diğer dersleri başaran ve hazırladığı tez, Savunma Sınavı jürisi tarafından başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Program'dan mezun olma hakkını kazanırlar.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yüksel