BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI(2018 ve SONRASI GİRİŞLİ)


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı'nın temel görevi ortaöğretim kademesinde görev yapacak biyoloji öğretmenlerinin yetiştirilmesidir. Eğitim Programı dört yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Programda Meslek Bilgisi, Genel Kültür ve Alan Eğitimi dersleri yer almaktadır. Anabilim Dalı'mızda ayrıca Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı yürütülmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1) Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak

2) ÖSYM'nin uyguladığı merkezi sınavdan yeterli puanı almak

Bakınız: http://www.oid.hacettepe.edu.tr, http://www.osym.gov.tr

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Bakınız:

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesinde belirli yönetmelikler çerçevesinde öğrenim gören öğrenciler fakülte yönetim kurulunun ders içeriği ile ilgili onayı ile bazı derslerden muaf olabilmektedir.

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Ortaöğretimde görev alacak, temel bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, öğretmenlik etik değerlerini özümsemiş, bilişim çağına uyumlu, biyoloji okuryazarlığı ve bilimsel süreç becerilerine sahip, gelişen bilim ve teknolojiyi yakından izleyen ve bu gelişmeleri öğrencilerine aktarabilen, öğrendiklerini günlük hayat ile ilişkilendirebilen, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, biyoloji, toplum ve çevre arasındaki ilişkiye duyarlı, yeniliklere açık biyoloji öğretmenleri yetiştirmek.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programdan mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda ve özel ortaöğretim kurumlarında biyoloji öğretmeni olarak çalışabilirler.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Dersler

AKTS

%

Meslek Bilgisi (zorunlu)

69

28.75

Meslek Bilgisi (seçmeli)

24

10

Genel Kültür (zorunlu)

30

12.5

Genel Kültür (seçmeli)

12

5

Alan Eğitimi (zorunlu)

81

33.75

Alan Eğitimi (seçmeli)

24

10

Toplam

240

100

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan D.8 Öğretim Programında tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=01_01_lisans_20180326&filetype=html&submenuheader=3

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan 240 AKTS'lik zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü geçerek 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir. Bakınız: http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=01_01_lisans_20180326&filetype=html&submenuheader=3

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. S. Levent Turan

Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

06800 Beytepe Ankara-Türkiye

Telefon: 0 (312) 297 86 04

Fax: 0 (312) 297 86 00

E-mail: letur@hacettepe.edu.tr

Web Adresi: http://www.beabd.hacettepe.edu.tr/