BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI(2018'DE 1.SINIFA BAŞLAYANLARDAN İTİBAREN)


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı'nın temel görevi ortaöğretim kademesinde görev yapacak biyoloji öğretmenlerinin yetiştirilmesidir. Eğitim Programı dört yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Programda Meslek Bilgisi, Genel Kültür ve Alan Eğitimi dersleri yer almaktadır. Anabilim Dalı'mızda ayrıca Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı yürütülmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1) Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak

2) ÖSYM'nin uyguladığı merkezi sınavdan (YKS), MF-2 bölümünden yeterli puanı almak

Bakınız: http://www.oid.hacettepe.edu.tr, http://www.osym.gov.tr

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Bakınız:

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. S. Levent Turan

Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

06800 Beytepe Ankara-Türkiye

Telefon: 0 (312) 297 86 04

Fax: 0 (312) 297 86 00

E-mail: letur@hacettepe.edu.tr

Web Adresi: http://www.beabd.hacettepe.edu.tr/