PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doktora programı ileri düzeyde bilimsel araştırma bilgi ve anlayışına sahip; okul danışmanlığı, ruh sağlığında psikolojik danışma, aile terapisi ve öğrenci kişilik hizmetleri gibi psikolojik danışma alt-alanlarına ilişkin derin ve kapsamlı bilgi ve becerilere sahip; bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip donanımlı uygulayıcı ve bilim insanları yetiştiren, köklü geçmişe sahip bir programdır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Rehberlik ve Psikolojik Danışma ve Psikoloji alanlarında yüksek lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilirler.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doktora Programı'na başvuru ile kabul ve kayıt işlemleri Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre yürütülür.

Doktora Programına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

Yüksek Lisans Diploması: Yüksek Lisans diploması (veya mezuniyet belgesi) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gereklidir).

Mezuniyet Derecesini Gösterir Not Çizelgesi: Yüksek Lisans düzeyinde alınan dersler ile ders notlarını ve mezuniyet derecesini gösteren belge (transkript).

Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmak.

ALES Sonuç Belgesi: Başvuru yapacak adayların ALES, GRE ya da GMAT sınavlarından birine girmiş ve gerekli minimum puanı almış olmaları gerekmektedir.

Doktora ALES PUANI: 60 . √ ? EA

Bütünleşik Doktora ALES PUANI: 80 . √ ? EA

Yabancı Dil Belgesi: Lisansüstü programa başvuracak adayların KPDS/ÜDS/YDS veya eşdeğerliliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen yabancı dil sınavlarından İngilizce sınavına giren ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun öngördüğü minimum puanı almış olmaları gerekmektedir.

Uluslararası öğrencilerin: Yabancı dil belgesi olarak ana dilleri dışında İngilizce

dilinden minimum dil puanını sağlamış olmaları gerekmektedir.

YABANCI DİL PUANI: 60

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

120 ders 120 tez olmak üzere 240 AKTS'yi tamamlamak, dört yarıyıl sonunda alınan tüm derslerden ve dersleri tamamladıktan sonra H. Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen doktora yeterlik sınavında başarılı olmak, belirtilen sürelerde tez raporunu tamamlamak ve sunmak.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bu konuda H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince belirlenen ölçütler esas alınacaktır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bu programın amacı, ileri düzeyde bilimsel araştırma bilgi ve anlayışına sahip; psikolojik danışma alanının gelişimine öncülük edebilecek liderlik becerileriyle donanmış; psikolojik danışma süpervizyonu ve danışman eğitimi konularında ileri düzeyde bilgi ve becerilere sahip; okul danışmanlığı, ruh sağlığında psikolojik danışma, aile terapisi ve öğrenci kişilik hizmetleri gibi psikolojik danışma alt-alanlarına ilişkin derin ve kapsamlı bilgi ve becerilere sahip; eğitim başta olmak üzere, psikolojik danışma ve rehberlik mezunlarının çalıştığı çeşitli alan ve sektörlerin işleyişine ilişkin derin farkındalığı olan ve bu işleyişe ilişkin kapsamlı kuramsal bir anlayış geliştirmiş olan ve buralarda lider uygulayıcı/araştırmacı/idareci rolleri alabilecek yetkinlikte; toplumun çeşitli kesimleriyle çalışabilecek esneklik ve anlayışa sahip; etkili ekip çalışması anlayış ve becerilerine sahip; bilgi toplumunun aktif üyesi olabilen; değişen toplumsal koşullara uyum sağlayabilen ve demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip usta uygulayıcı ve bilim insanı olan psikolojik danışma ve rehberlik uzmanları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunlarının çoğu üniversitelerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik prpgramlarında öğretim elemanı olarak çalışmaktadır. Ayrıca özel psikolojik danışma merkezleri, askeri ve emniyet kurumlarının psikolojik danışma birimleri, aile ve çocuk mahkemeleri, diğer sağlık ve endüstri kurum/kuruluşlarında çalışan mezunlar da bulunmaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programda 18 ders bulunmaktadır. Derslerin 5'i (% 28) zorunlu, 13'ü (% 72) seçmeli statüdedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Bu konuda H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince belirlenen ölçütler esas alınacaktır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet koşulları “kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar” bölümünde açıklandığı gibidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Anablim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Hülya KELECİOĞLU

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Yerleşkesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı 06800, Beytepe, Ankara

Telefon: (0312) 2978550/51

Faks: (0312) 2992027

Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Tuncay ERGENE

Bilim Dalı Başkanı E-mail: ergene@hacettepe.edu.tr

Bilim Dalı Web Adresi: www.pdr.hacettepe.edu.tr