PEDİATRİK OTOİNFLAMATUAR HASTALIKLAR PROGRAMI(TEZSİZ)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Otoimmün ve otoinflamatuar hastalıklar romatolojik hastalıkların bel kemiğini oluşturmaktadır ve ciddi morbidite ve mortaliteyle ilişkilidir. Otoimmün hastalıklar sistemik lupus eritematozus (SLE), juvenile dermatomyozit (JDM), jüvenil skleroderma ve bazı vaskülitleri içermektedir.

Oroinflamatuar hastalıklar yeni yeni dikkat çekmeye başlayan önemli bir hastalık grubudur. Çoğu monogenik olan bu hastalıklardan ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) ülkemizde en sık görülen kalıtsal hastalıktır. Bu gruptaki diğer hastalıklar hiper IgD sendromu (HIDS), TNF-reseptör ilişkili periyodik ateş sendromu (TRAPS) ve CIAS-patilerdir (NOMİD, MWS, FCU). Son dönemde sistemik juvenil idiopatik artrit ve Behçet Hastalığı gibi multifaktöriyel hastalıklarda bu grupta sınıflandırılmaktadır.

Otoinflamatuar hastalıkların patogenezinin anlaşılması, inflamatuar hastalıklardaki temel mekanizmaları aydınlatacaktır. Örneğin inflamatuar bağırsak hastalığı olan Crohn hastalığının moleküler mekanizması bu çalışmalarla anlaşılmıştır.

Son beş yılda Ailevi Akdeniz Ateşi ile ilgili klinik araştırma sayısında departmanımız ilk sıradadır. Fakat bu alandaki temel ve moleküler araştırmalar eksiktir. Sunulan program, otoinflamatuar hastalık alanında bu tür çalışmaların başlatılması ve yürütülmesini sağlayacaktır.

Çocukluk çağında otoimmün hastalıklar da ülkemizde oldukça sık görülmektedir. Yine bu alan da araştırmanın gerekli olduğu bir alandır. Sunulan programda öğrencinin belirtilen hastalıkların mekanizmasını anlaması ve bu hastalık konularının birinde bir araştırma projesini tamamlaması beklenmektedir. Öğrencilerin pediatrist olması gerekmektedir. Program sonunda bu öğrencilerin aynı zamanda AAA , juvenil idiopatik artrit , SLE ve vaskülit gibi hastalıkların tedavisi ve yönetimi ile ilgili eğitimlerini tamamlayacakları öngörülmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Tıp Doktoru olmak.

TUS/YDUS ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.


D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yüksek lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı 30 olup (90 AKTS), 21 kredi zorunlu derslerden 9 kredi seçmeli derslerden alınacaktır H.Ü.Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Mezuniyet Koşullarını yerine getiren yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/images/Sabil/belgeler/dilekce/HU%20Lisansustu%20Yonetmeligi.PDF)

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 'nin ilgili maddeleri uygulanacaktır. (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/images/Sabil/belgeler/dilekce/HU%20Lisansustu%20Yonetmeligi.PDF)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Otoinflamatuar hastalıklar konusunda teorik ve pratik açıdan donanımlı mezunlar yetiştirmek.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlara yapılacak temel araştırmalarda ve bunların alt yapısını oluşturacak klinik hizmetlerde gereksinim vardır. Mezunlar Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalımızın Pediatrik Nefroloji ve Romatoloji ünitelerinde istihdam edileceklerdir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program, 30 kredilik (90 AKTS ) zorunlu ve seçmeli derslerden ve bir dönem projesinden oluşur.

Seçmeli dersler Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından açılan derslerden danışmanı ile birlikte belirlenir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 'nin ilgili maddeleri uygulanacaktır.(http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/images/Sabil/belgeler/dilekce/HU%20Lisansustu%20Yonetmeligi.PDF)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 'nin ilgili maddeleri uygulanacaktır.(http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/images/Sabil/belgeler/dilekce/HU%20Lisansustu%20Yonetmeligi.PDF)

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr.Orhan Derman -Anabilim Dalı Başkanı

Tel:1160-2022, Fax:3052264, e-posta: oderman@hacettepe.edu.tr

Prof.Dr.Seza Özen: Program Sorumlusu

Tel:1863-1246 , Fax: 3052264, e-posta: sezaozen@hacettepe.edu.tr