ODYOLOJİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Eğitim Odyolojisi 1992-93 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Bu programı tamamlayan mezunlar; normal, işitme, dil/konuşma bozukluğu olan bebek-çocuk-adolesan ve yetişkinlerde işitsel algı, alıcı ve ifade edici dil, artikülasyon ve fonolojik değerlendirme süreclerini bilir. Bu alanları değerlendirmek için uygun formal ve informal değerlendirme yöntemlerini seçer ve uygular.

Mezuniyet sonrası, işitme kayıplı çocuğun genel gelişimini değerlendirme ve desteklenmesi gereken alanlara yönelik aile eğitimi ve danışmanlık hizmetlerini verme, işitme ve/veya konuşma bozukluğu olan bebek, çocuk ve yetişkin hastanın konuşma-lisan ve iletişim becerilerini değerlendirme ve uygun rehabilitasyon programını belirleme ve uygulama konularında bilgi ve becerisini kazanabilmektedir. Özelleşmiş farklı alanlardaki klinik ve akademik çalışmalarda uzmanlık düzeyinde derinleştirdiği ve geliştirdiği yeterlilikleri kullanabilir ve ileri düzeyde mesleki uygulama ve araştırma yapabilir. Eğitim odyolojisi yüksek lisans mezunları “bilim uzmanlığı” ünvanı alarak mezun olurlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Üniversitelerin Odyoloji lisans mezunu olmak ya da Anabilim Dalı Akademik Kurul tarafından onaylanan en az dört yıllık Lisans programlarından mezun olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Eğitim odyolojisi tezli yüksek lisans eğitimi programından mezun olmak için; kredisiz hazırlık önkoşulunu tamamladıktan sonra en az 2 yıl, toplam 120 AKTS kredilik programı başarı ile tamamlamış olmak veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Psikoloji, Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıp Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Özel Eğitim alanında lisans eğitimi veya uluslararası eşdeğer eğitimler geçerlidir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Eğitim Odyolojisi alanında bilimsel ve teknolojik gelişimleri izleyen, eğitim, araştırma ve uygulamalarında ileri ve derin bilgi, beceri ve tutum kazanmış, bilgilerini klinik ve bilimsel çalışmalarla bütünleştirebilen, sonuçlarını yorumlayabilen, yaşam boyu öğrenmeye devam edebilen, eğitim odyolojisi ile ilgili eğitim programlarına katkı verebilen, ulusal ve uluslar arası düzeyde uzman eğitim odyologları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Uzman Eğitim Odyologları; Üniversite/ fakülte/yüksek okullarda öğretim elemanı olarak, hastanelerde, özel sektörde, özel eğitim kurumlarında, işitme engelliler okullarında, üniversitelerde ve devlet bünyesinde olmak üzere geniş çalışma alanlarına sahip bulunmaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Eğitim Odyolojisi Yüksek Lisans programı zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Yüksek lisans programında verilen 60 AKTS ders yükünün; 45 AKTS (% 75 ) ders yükü ZORUNLU, 15 AKTS (% 25) ders yükü ise SEÇMELİDİR.Seçmeli ders yükünün bir kısmı ya da tamamı isteğe bağlı olarak alan içi ve/veya alan dışı olarak alınabilir

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan “Ders Bilgi Paketi” Değerlendirme Sistemi'inde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanmaktadır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Adayın Eğitim Odyolojisi Yüksek Lisans Programından mezun olması için en az 120 AKTS ders yükünü tamamlamış olması gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Odyoloji Anabilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. Gonca SENNAROĞLU

Adres: Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü

e-posta: gsennar@yahoo.com

Tel: 312.305 1667 / Faks:312.305 2054