ECZACILIK İŞLETMECİLİĞİ ve MEVZUATI PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

1991 yılında Eczacılık İşletmeciliği ve Mevzuatı Bilim Dalı olarak kurulmuş ve 1993 yılında Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı adını almıştır. Anabilim dalı, eczacılık mesleğinin sosyal yönünün fazlalığı gerçeğine dayanarak eğitim programını düzenlemiştir. Farmakoekonomiden akılcı ilaç kullanımına kadar çok geniş bir çalışma ve araştırma alanına sahiptir. Eğitim dili Türkçedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak veya diğer fakülte mezunlarının Anabilim Dalı Akademik Kurulunca uygun görülülenler.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.


D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Tezli yüksek lisans programı, toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla, özel konular dersi ile tez çalışmasından oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise toplam 60 krediden az olmamak koşuluyla ders ve 60 krediden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konular derslerinden oluşur (H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 2012, Madde 30 - http://www.hubologna.hacettepe.edu.tr/lisansustu_yon_271112.pdf ).

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bu programa gelecek öğrencilerin akademik olarak tanınmaları için ilgili yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5) (Yatay geçişle öğrenci kabulü, madde 16)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Eczacılık İşletmeciliği ve Sosyal Eczacılık alanlarında temel bilgilere sahip bilim uzmanı yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Yüksek lisans programı mezunlarımız özel sektörde, Sağlık Bakanlığı'na bağlı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu gibi birimlerde, hastanelerde, serbest eczanelerde ve üniversitelerde çalışabilmektedir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programdaki derslerin %68'ini zorunlu dersler oluşturmaktadır. Öğrenci danışman öğretim üyesinin onayıyla diğer anabilim dalı ve enstitülerden de ders alabilir. Anabilim Dalı tarafından açılan dersler dönemlik olup gerek duyulduğunda güz veya bahar döneminde alınabilir. İlk dönemden itibaren seçmeli dersler alınabilmektedir. Bölüm derslerinin yanı sıra Biyoistatistik ve Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri derslerinin alınması gerekmektedir. Programın ilk yılı derslere, ikinci yılı ise tez çalışmasına yönelik olarak hazırlanmıştır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır. http://www.hubologna.hacettepe.edu.tr/lisansustu_yon_271112.pdf
http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/images/Sabil/belgeler/resmigazete06112006.pdf

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet için öğrencinin sınavlardan başarılı olması ve derslere en az %80 devam etmesi gerekmektedir. Mezuniyet koşulları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır. http://www.hubologna.hacettepe.edu.tr/lisansustu_yon_271112.pdf http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/images/Sabil/belgeler/resmigazete06112006.pdf

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Selen Yeğenoğlu

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi,

Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı

06100 Sıhhiye/ANKARA-TÜRKİYE

Telefon : 0 312 305 23 49
Faks : 0 312 311 47 77
E-posta selen@hacettepe.edu.tr