YAYLI ÇALGILAR PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar alanında performansa dayalı Yüksek Lisans Programı'nı açan ilk kurumdur.

1990-1991 eğitim öğretim yılında Keman ve Viyolonsel sanat dallarında, 1995-1996 eğitim öğretim yılında da Viyola ve Kontrabas sanat dallarında öğrenci alımına başlanmıştır.

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı yürüttüğü yüksek lisans programıyla yaylı çalgıların tüm alt disiplinlerine (keman, viyola, viyolonsel, kontrabas) yönelik çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vererek ulusal ve uluslararası alanda solist, orkestra ve oda müziği sanatçıları ile eğitim kurumlarına müzik akademisyenleri yetiştirmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Program'a başvuruda bulunabilmek için; yürürlükteki mevzuatın zorunlu kıldığı koşulların yanında, en az 4 (dört) yıllık bir lisans diplomasına sahip olma koşulu aranır.

Program'a kabul edilmek için, Giriş Sınavı'nı başarmış olmak gereklidir.

Uluslararası öğrenciler için, Hacettepe Üniversitesi'nin, yurtdışından öğrenci kabulüne yönelik belirlediği koşullar geçerlidir (http://www.gse.hacettepe.edu.tr/).

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yaylı Çalgılar Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olabilmek için elde edilmesi gereken en düşük ulusal kredi toplamı 24, AKTS kredi toplamı ise 120'dir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir. İlgili alandan Lisans derecesine sahip olmak ve Giriş Sınavı'nda başarılı olmak koşulu aranır (http://www.gse.hacettepe.edu.tr).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Program'ın amacı; ulusal ve uluslararası sanat ve müzik eğitimi kurumlarında görev alacak ileri düzeyde bilgi, beceri ve donanıma sahip, alanının tarihsel gelişimini özümseyerek dönemine uygun yorumlayabilen, müzik anlayışında seçkin bir estetik beğeniye ulaşmış, gelişmeleri yakından izleyen ve yürüttüğü çalışmalarla alanındaki gelişmelere katkı sağlayabilecek düzeye erişmiş, sanat etiğine sahip yaylı çalgı yorumcuları ve akademisyenleri yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunları yurtiçinde ya da yurtdışında faaliyet gösteren; Devlete ve özel kuruluşlara bağlı orkestralarda (Senfoni, Opera, Üniversitelere bağlı akademik orkestralar, Oda orkestraları) orkestra üyesi veya solisti olarak; Devlete ve özel kuruluşlara bağlı konservatuvarlarda akademisyen olarak, oda müziği gruplarında grup üyesi olarak çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program'ın iki yarıyılı ders, iki yarıyılı ise tez/sanat çalışması çalışmalarını kapsamaktadır. Program'dan mezun olmak için en az 24 ulusal kredilik, toplam 120 AKTS kredilik ders alınması ve koşulları D.16'da belirtilen Savunma Sınavı'nın başarılması gerekmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ndeki ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir. (http://www.gse.hacettepe.edu.tr/mevzuat.html)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet koşulları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerinin yanı sıra aşağıdaki şartlar yerine getirilir:

24 ulusal kredi ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla; zorunlu statüdeki dersleri ve seçtiği diğer dersleri başaran ve hazırladığı sanat çalışması, Savunma Sınavı sonucunda jüri tarafından başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Program'dan mezun olma hakkını kazanırlar. Sanat çalışması, izleyicilere açık 2 (iki) resital ve Sanat Çalışması Raporu'ndan oluşur.

Sınava ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız:

http://www.gse.hacettepe.edu.tr/yl/yaylicalgilar.pdf

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Ebru KARAAĞAÇ (Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanı)

0 312 2126210-1210

ebru.karaagac@hacettepe.edu.tr