Yüksek Lisans

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Herhangi bir alandan lisans diplomasına sahip herkes programa başvurabilir.

Başvuru için asgari bir akademik başarı ortalaması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Başvuruda ALES ve Yabancı Dil koşulu aranmaz. Ancak ALES ve Yabancı Dil puanı olan adaylar bu puanlarını belgelendirdikleri takdirde yapılacak olan Giriş Sınavı değerlendirmesinde, bu puanlar Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'ne göre belirlenen ağırlıklar kullanılarak değerlendirilir. ALES ve Yabancı Dil puanını belgelendirmeyenlerin değerlendirme puanı sıfır olarak kabul edilir.

Uluslarararsı öğrenci başvuruları, Üniversitemiz Senatosunun 15.01.2014 tarih ve 2014-28 sayılı "Yabancı Uyruklu Adayların Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Programlarına Başvuru ve Kabul Koşullarına İlişkin Esaslar" Senato Kararı uyarınca kabul edilir.

Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisanüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Ulusal ve uluslararası pazarlarda pazarlama stratejileri ve yönetimi alanlarında bilimsel düşünme ve analitik karar verme becerisine sahip, yaratıcılığı yüksek her kademedeki ve statüdeki çalışanı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Pazarlama II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına kaydolan öğrenciler toplam 30 yerel krediden ve Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre 90 AKTS'den az olmamak koşuluyla zorunlu ve seçimlik dersleri ve dönem projesini başarıyla tamamlamak durumundadırlar.