İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ PROGRAMI (TEZSİZ/İ.Ö.)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

İlköğretim Fen Bilimleri Eğitimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı; öğrencilerin fen eğitimi alanında kuramsal bilgi, beceri ve kavrayışlarını üst düzeye çıkarmalarına ek olarak, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini artırarak özellikle mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Bunun yanı sıra yüksek lisans programı ile öğrenciler çevre dostu davranışlara, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ergenlik dönemindeki değişimleri ile ilgili bilgilere sahibi olurlar. Bu amaç çerçevesinde önerilen program aracılığı ile öğrencileri ilkokul ve ortaokul fen eğitimi alanındaki yeni yaklaşımlar ve araştırmalar hakkında bilgilendirerek, kuramsal ve özellikle uygulamaya dönük bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve onları alanın bir uzmanı haline getirilmesi hedeflenmektedir.

Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı güçlü bir kadroyla eğitime hizmet vermektedir. Anabilim dalında Türkiye, Amerika, Almanya, İngiltere ve Fransa'da doktora derecesini almış olan toplam 14 kişilik öğretim üyesi ve görevlisi kadrosu mevcuttur. Bu kadro küresel perspektifte Fen Eğitimi alanında yüksek lisans eğitimi verebilecek niteliğe sahiptir. Ülkemizde bulunan sayılı yüksek lisans programları değerlendirildiğinde, bilim dalımız farklı eğitim perspektiflerine sahip öğretim elemanlarından oluşan bir bilim dalıdır.

4+4+4 kesintili zorunlu eğitim modeli ile birinci kademe 4 yıl süreli ilkokul, ikinci kademe 4 yıl süreli ortaokul, üçüncü kademe 4 yıl süreli lise olarak yapılandırılmıştır. İlköğretim Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programı ile bireylerin ortaokul öğrencilerinin gelişimsel ve öğrenme özellikleri bilgisine sahip olmaları hedeflenmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

  1. Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde öngörülen şartları yerine getirmiş olmak.
Programa, üniversitlerin 4 ya da 5 yıllık lisans bölümlerini bitirenler başvurabilir.

Başvuruda Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin hükümleri uygulanacaktır.

Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yapılacak olan giriş sınavından en az 50 puan almış olması gerekmektedir. Diploma notunun %50'si ve giriş sınıvının da %50'sinin ağırlıklı toplam puanı en az 60 olmalıdır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Öğrencilerin Tezsiz Yüksek Lisans derecesi alabilmeleri için birinci ve ikinci yarıyılda en az iki zorunlu ders almış olmaları, üçüncü yarıyıl ise dönem projesi dersinden başarılı olmaları gerekmektedir. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için dönem projesi dersinden başarılı olması ve akademik ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.

YÖK Yeterlilikler Çerçevesine göre, dönem projesi de dâhil olmak üzere toplam 90 AKTS kredisi tamamlamış olmak gereklidir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu ilgili yönetmelikler kapsamında gerçekleştirilmektedir. Yönetmelikte belirtilen şartlara uyulduğu takdirde sinirli sayıda ders kredileri bölümler arası transfer edilebilmekte veya bir öğrencinin öğrenimine farklı bir bolümde devam etmesi mümkün olmaktadır. Türkiye'de yükseköğretimde formal olmayan tipte öğrenimin tanınması henüz çok erken bir safhada olduğundan bu formal öğrenim dışında kalan öğrenim tecrübelerinin YOK tarafından tanınması henüz mümkün olmamaktadır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

İlköğretim Fen Bilimleri Eğitimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı; öğrencilerin fen eğitimi alanında kuramsal bilgi, beceri ve kavrayışlarını üst düzeye çıkarmalarına ek olarak, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini artırarak özellikle mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Bunun yanı sıra yüksek lisans programı ile öğrenciler çevre dostu davranışlara, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ergenlik dönemindeki değişimleri ile ilgili bilgilere sahibi olurlar. Bu amaç çerçevesinde önerilen program aracılığı ile öğrencileri ilkokul ve ortaokul fen eğitimi alanındaki yeni yaklaşımlar ve araştırmalar hakkında bilgilendirerek, kuramsal ve özellikle uygulamaya dönük bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve onları alanın bir uzmanı haline getirilmesi hedeflenmektedir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Fen Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunları üniversitelerin öğretim ve araştırma kadrolarında; özel okullarda, devlet okullarında ve Millî Eğitim Bakanlığının çeşitli birimlerinde araştırma, program, denetim ve yönetim görevlerinde yer alabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Öğrencilerin Tezsiz Yüksek Lisans derecesi alabilmeleri için birinci ve ikinci yarıyılda en az iki zorunlu ders almış olmaları, üçüncü yarıyıl ise dönem projesi dersinden başarılı olmaları gerekmektedir. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için dönem projesi dersinden başarılı olması ve akademik ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.

YÖK Yeterlilikler Çerçevesine göre, dönem projesi de dâhil olmak üzere toplam 90 AKTS kredisi tamamlamış olmak gereklidir.

Programda yer alan derslerin statüleri ve isimleri aşağıda Tablo 3'de gösterilmiştir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” tablolarında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Daha ayrıntılı bilgiye http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml linkinden ulaşılabilir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencilerin Tezsiz Yüksek Lisans derecesi alabilmeleri için birinci ve ikinci yarıyılda en az iki zorunlu ders almış olmaları, üçüncü yarıyıl ise dönem projesi dersinden başarılı olmaları gerekmektedir. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için dönem projesi dersinden başarılı olması ve akademik ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.

YÖK Yeterlilikler Çerçevesine göre, dönem projesi de dâhil olmak üzere toplam 90 AKTS kredisi tamamlamış olmak gereklidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 2. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç. Dr. Sinan ERTEN

Adres: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Beytepe/ANKARA

Tel: 0 312 297 86 26