PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Psikolojik Danışma ve Rehberlik yüksek lisans programı uzun yıllardır lisansüstü eğitim vermekte olan, ulusal düzeyde birçok Psikolojik Danışma ve Rehberlik programının açılmasına katkı sağlamış olan, pek çok kurumun ve üniversitenin Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimlerine ve programlarına uzman ve akademisyen yetiştiren köklü bir programdır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Rehberlik ve Psikolojik Danışma ve Psikoloji alanlarında en az 4 yıllık lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilirler.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Yüksek Lisans Programı'na başvuru ile kabul ve kayıt işlemleri Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre yürütülür.

Yüksek Lisans Programına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

Lisans Diploması: Lisans diploması (veya mezuniyet belgesi) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gereklidir).

Mezuniyet Derecesini Gösterir Not Çizelgesi: Lisans düzeyinde alınan dersler ile ders notlarını ve mezuniyet derecesini gösteren belge (transkript).

ALES Sonuç Belgesi: Başvuru yapacak adayların ALES, GRE ya da GMAT sınavlarından birine girmiş ve gerekli minimum puanı almış olmaları gerekir.

ALES PUANI: 55 √ ? EA

Yabancı Dil Belgesi: Lisansüstü programa başvuracak adayların KPDS/ÜDS/YDS veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen yabancı dil sınavlarından İngilizce sınavına giren ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun öngördüğü minimum puanı almış olmaları gerekmektedir.

Uluslararası öğrencilerin: Yabancı dil belgesi olarak ana dilleri dışında İngilizce dilinden minimum yabancı dil puanını sağlamış olmaları gerekmektedir.

YABANCI DİL PUANI: 60

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

60 ders 60 tez olmak üzere 120 AKTS'yi tamamlamak, belirtilen sürelerde tez raporunu tamamlamak ve sunmak.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bu konuda H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince belirlenen ölçütler esas alınacaktır.

http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/dosyalar/Yonetmelikler/HU_LisansUstu_Yonetmelik_2013.html

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bu programın amacı, eğitim, ruh sağlığı, aile terapisi ve öğrenci kişilik hizmetleri gibi psikolojik danışma alt-alanlarına ilişkin derin ve kapsamlı bilgi ve becerilere sahip; bireysel ve toplumsal farklılıklara karşı saygı, merak ve anlayışı olan; mesleki gelişimi ile bireysel gelişimini bütünleştirebilen; toplumun çeşitli kesimleriyle çalışabilecek esneklik ve anlayışa sahip; etkili ekip çalışması anlayış ve becerilerini taşıyan; psikolojik danışma ve rehberlik alanının gelişimi yönünde sorumluluk alan; bilgi toplumunun aktif üyesi olabilen; değişen toplumsal koşullara uyum sağlayabilen; demokrasi ve insan haklarının gerektirdiği toplumsal ve ayrıca bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip psikolojik danışma ve rehberlik uzmanları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunlarının çoğu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Rehberlik Araştırma Merkezleri ile ilk ve ortaöğretim kurumlarında “psikolojik danışman” olarak çalışmaktadır. Ayrıca üniversitelerde akademisyen olarak, üniversitelerin psikolojik danışma birimlerinde, özel psikolojik danışma merkezleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet kurumlarının psikolojik danışma birimleri, aile ve çocuk mahkemeleri, diğer sağlık ve endüstri kurum/kuruluşlarında da istihdam olanağı bulunmaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Yüksek lisans programında 17 ders bulunmaktadır. Derslerin 7'si (% 41) zorunlu, 10'u (% 59) seçmeli statüdedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Bu konuda H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince belirlenen ölçütler esas alınacaktır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet koşulları “kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar” bölümünde açıklandığı gibidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Filiz Bilge

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Yerleşkesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı 06800, Beytepe, Ankara

Telefon: (0312) 2978550/51

Faks: (0312) 2992027

Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Oya G. Ersever

Bilim Dalı Başkanı E-mail: ersever@hacettepe.edu.tr

Anabilim Dalı Web Adresi: www.pdr.hacetepe.edu.tr