SPOR BİLİMLERİ ve TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Doktora Programı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Bilimleri ve Teknolojisi Anabilim Dalı altında yürütülmektedir. Bu program, fiziksel aktiviteden insan sınırlarının zorlandığı üst düzey sportif performansa kadar geniş bir aralıkta, insan hareketinin mekaniği, nasıl düzenlendiği, nasıl kontrol edildiği ve öğrenildiği, organizmanın spor ve hareket ile hareketsizliğe uyum mekanizmaları ile bunların çevresel ve sosyal faktörlerle nasıl etkileştiği gibi sorulara moleküler düzeyden toplumsal boyuta kadar cevap arayan multi/inter/trans-disipliner bir özelliğe sahiptir. Doktora öğrencileri, antrenman bilimi, beden eğitimi, egzersiz biyokimyası, egzersiz fizyolojisi, fiziksel aktivite, sporda beslenme ve metabolizma, spor biyomekaniği, spor pedagojisi, spor psikolojisi, spor sosyolojisi alanlarından birinde uzmanlaşabilmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Doktora Programında öğrenim görmek isteyen adayların, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Programı başvuru koşullarını sağlamaları ve sınavda başarılı olmaları gerekir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bu programda okuyan öğrenciler mezun olabilmek için aşağıdaki koşulları sağlamaları gereklidir:

  • En az 7 ders, yüksek lisans eğitiminde Seminer dersi almamış ise zorunlu bir Seminer dersi ve Tez hazırlamaları
  • Tüm derslerden en az B2 harf notu ile başarılı olunmalıdır.
  • Kümülatif Not Ortalaması en az 3.00/4.00 olmalı ve en az 240 AKTS kredisi alınmalıdır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bir başka enstitüden alınmış olan ve Hacettepe Üniversitesinde denkliği istenen bir dersin içeriklerinin değerlendirilmesinden sonra Sağlık Bilimleri Enstitüsünün onayı halinde dersten muaf olunabilir. Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, programa kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde tanımlamış olan esaslar çerçevesinde, danışmanın görüşü, anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin programına transfer edilir ve diploma ekine (transkriptine) işlenir. Spor ve Hareket Bilimleri dışındaki disiplinlerde lisans derecesine sahip olan adayların bu alanda bilimsel tamamlama yapmaları istenebilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hareket ve Spor Bilimleri alanında nitelikli araştırmacı ve akademisyen yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Spor Bilimleri ve Teknoloji Doktora Programını başarı ile tamamlayanlar, antrenman bilimi, beden eğitimi, egzersiz biyokimyası, egzersiz fizyolojisi, fiziksel aktivite, sporda beslenme ve metabolizma, spor biyomekaniği, spor pedagojisi, spor psikolojisi, spor sosyolojisi alanlarından birinde yoğunlaşarak Spor Bilimleri ve Teknoloji Doktora Diplomasını almaya hak kazanırlar.

Mezunlar, yukarıdaki alanlarla ilgili olarak kamu ve özel sektör kuruluşlarında iş hayatına atılabilir, gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı eğitim kurumlarının doktora sonrası çalışmalara devam edebilir veya akademisyen olarak çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Doktora Programı 4 yarı yıldan oluşmaktadır. Bu programdaki dersler dönemlik olup derslerle ilgili ön koşullar öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ders bilgi paketlerinde belirtilmiştir. Programdan mezun olabilmek için en az 240 AKTS kredi yükünü tamamlamış olmak gerekir. Bu kredi yüküne, zorunlu Doktora Tezi dahildir

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ders bilgi paketinde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet koşulları bu bilgi paketinin “Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kuralları” bölümünde ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilmiştir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Ali Haydar Demirel

haydar.demirel@hacettepe.edu.tr

Telefon : +90 312 297 6890

Belgegeçer : +90 312 2992167