KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Kanser Epidemiyolojisi programında genel epidemiyoloji prensip ve metodları yanında, kanser kayıt sistemleri, klinik ve genetik kanser epidemiyolojisi, temel ve klinik araştırmaların programlanmaları ve veri analizleri, kanser etiyolojisi, karsinogenez mekanizmaları teorik ve pratik derslerle öğretilmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Bilgi ve anlama düzeyi

Mezun, kanser epidemiyolojisi alanında derin ve sistematik bir bilgi düzeyine sahip olmalı, temel ve ileri istatistik yöntemlerini öğrenerek kanser alanındaki çalışmalarda kullanılan yöntemleri anlayabilmeli ve etik kurallar çerçevesinde kendi planlayacağı çalışmaları analiz edebilmelidir.

Bilişsel düzey

Mezun, kanser epidemiyolojisi alanındaki araştırmaları eleştirel şekilde ele alıp, değerlendirebilmeli, gerektiğinde yeni durumlara uyarlayabilmeli ve bunu başkalarına aktarabilmelidir.

Temel beceri düzeyi

Mezun, internet ve kütüphaneden faydalanarak ortak projelerin hazırlanması ve yürütülmesinde sorumluluk alması ve yaptığı sunumlarla akademik ve profesyonel hayata hazırlanmaktadır.

Pratik beceri düzeyi

Mezun, Kanser kayıtçılığı, epidemiyoloji ve istatistik bilgisiyle kanser alanında yeni çalışmalar tasarlayabilme becerisi edinmiş olur.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Kanser Epidemiyolojisi programını tamamlamak için eğitim programında yer alan derslerden başarılı olarak toplam 120 AKTS kredisini tamamlamış olmak yeterlidir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Kanser Epidemiyolojisi yüksek lisans programına Tıp Fakültesi mezunu, yabancı dil ve lisansüstü eğitim için gerekli merkezi sınavlardan yeterli notu almış kişiler başvurabilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Genel epidemiyoloji prensip ve metodlarının yanında, kanser kayıt sistemleri, klinik ve genetik kanser epidemiyolojisi, temel ve klinik araştırmaların planlanması ve veri analizleri, kanser etiyolojisi, karsinogenez mekanizmalarının öğretilmesi.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Kanser Epidemiyolojisi Yüksek Linsan Programı mezunları, epidemiyolojinin temel ilkelerini öğrenmiş ve kanser epidemiyolojisinin ana unsurlarını özümsemiş hekimlerdir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Kanser Epidemiyolojisi Yüksek Lisans Programı'nın ilk iki yarı yılında teorik ders yükü tamamlanır. Son iki yarı yılda ise tez çalışması tamamlanır. Yeterli AKTS kredilerini alan ve tez savunmasında başarılı olan öğrenciler programdan mezun olabilir.

Programın ilk iki yarı yılı içinde Halk Sağlığı bölümünden alınması gereken temel dersler bulunmaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Kanser Epidemityolojisi Yüksek Lisans Programı kapsamındaki derslerden geçer not 60'dır. Her dersin kendi sınav düzeni mevcuttur.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Kanser Epidemiyolojisi Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olabilmek için 120 AKTS tamamlanmalı ve tez sınavından başarılı olunmalıdır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç. Dr. Mutlu Hayran

Anabilim Dalı Başkanı

Kanser Epidemiyolojisi Yüksek Lisans Programı Sorumlusu

Telefon: +90-312-305 4330

Faks: +90-312-306 6226

e-posta: mhayran@hacettepe.edu.tr