MOLEKÜLER METABOLİZMA PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Metabolizma bilim dalı çalışmaları multidisipliner araştırmaları içerir. Bu alan çalışmaları ağırlıklı araştırma yöntemi olarak moleküler genetik, analitik kimya, biyokimya, genetik ve moleküler hücre biyolojisi bilimlerinin pek çok yöntemini birarada uygulamayı gerektirir.

Doktora programı öğrencileri kalıtsal metabolik hastalıklar konusunda disiplinlerarası ekip çalışmasına uygun bir araştırma ve uygulama ortamında çalışır. Eğitimi süresince farklı disiplinlerin getirmiş olduğu avantajları üst üste çakıştırarak üst düzey ve bilimsel etkisi yüksek araştırmalar planlar ve uygular. Kalıtsal metabolik hastalıkların tanı ve tedavisi için geliştirilen yeni metodlar ve ileri düzey araştırmalar için yetişmiş ve nitelikli bilim insanı olarak hizmet verir.

Çocuk Sağlığı Enstitüsü, 8 Temmuz 1958 tarihinde 4936 sayılı ve takiben 892 sayılı yasa ile Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Kuruluşunda var olan çağdaş tıp ve sağlık eğitimine yönelik amaçlarını gerçekleştirerek 1982 yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bugünkü yapılanmasına ulaşan Enstitümüz halen çalışmalarını sürdürmektedir. Metabolizma Programı da 1982 yılından beri Çocuk Sağlığı Enstitüsü çatısı altında faaliyet göstermektedir.

Eğitim öğretim dili Türkçe olup, yabancı uyruklu öğrenciler de programa kabul edilmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

*Tıp doktoru, Biyoloji, Kimya, Moleküler Biyoloji, Tıbbi Biyoloji, Genetik, Biyokimya, Biyoteknoloji, Eczacılık yüksek lisans mezunu olanlar,

*H.Ü. Llisansüstü Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başvuru Koşullarını sağlamak

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktora programının toplam AKTS kredisi 240'dır. Programda ilk dört dönem ders dönemi ikinci dört dönemi ise tez dönemidir. Ders döneminin ilk üç dönemi 90 AKTS'lik ders dönemi olup dördüncü dönem ise 30 AKTS değerinde ”doktora yeterlilik sınavına hazırlık” dersinden oluşur. Doktora yeterlilik sınavına hazırlık dersinin yerel kredisi 0-4-2'dir (Teorik 0, pratik 4, toplam kredi 2).

Programda mevcut olan (toplam 24 kredi) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için öğrenciler 2.5 ve üzerinden notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Ayrıca doktora yeterlilik ve tez savunmasında da başarılı olmaları gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Başka bir üniversitede alınan dersin içeriğinin, Hacettepe Üniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir. Detaylı bilgi için: (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/images/Sabil/belgeler/dilekce/HU%20Lisansustu%20Yonetmeligi.PDF).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Moleküler Metabolizma alanında derinlemesine bilgi sahibi, kalıtsal hastalıklarda genotip-fenotip ilişkisini kurabilen, moleküllerin yapı-fonksiyon ilişkisini özümseyerek hastalıkların moleküler mekanizmalarını ve hedeflenmiş tedavi yaklaşımlarının ilkelerini kavrayabilen, bu alanda hipotez geliştirip ileri düzeyde bir bilimsel araştırmayı planlayabilen ve araştırma alanında kullanılan güncel moleküler genetik ve temel analitik yöntemleri kullanarak deney gerçekleştirebilen, elde ettiği araştırma sonuçlarını analiz ederek evrensel bilim dünyasına sunabilen, özgün ve bağımsız bilimsel düşünce geliştirebilme yeterliğine sahip, uluslararası düzeyde bilim insanı nitelikleri taşıyan Moleküler Metabolizma bilim doktoru yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar üniversitelerde, araştırma merkezlerinde, eğitim araştırma hastaneleri, Sağlık Bakanlığı ve özel sağlık kuruluşlarında, eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunabilir. Mezunlar akademisyen olarak üniversitelerde kariyerlerini sürdürebilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Doktora programı en az 4 yıl sürmektedir ve öğrencinin bir dönemde toplam 30 AKTS kredi alması gerekmektedir. Program zorunlu dersleri yanında seçmeli dersler alan içinden, diğer programlardan seçilebilir.

MET701 Kalıtsal Metabolik Hastalıklar, Tanı ve İzlem, MET702 Metabolik Hastalıklarda Laboratuvar Uygulamaları I , MET703 Kalıtsal Hastalıklarda Proteomik ve Metabolomik, MET704 Kalıtsal Hastalıklarda Mikroarray Uygulamaları, MET705 Kalıtsal Metabolik Hastalıkların Moleküler Temeli, MET706 Seminer, MET707Metabolik Hastalıklarda Laboratuvar Uygulamaları II

BİS 735 Biyoistatistik MEB 711 İleri Hücre Biyolojisi, MEB 722 İnsan Genom Yapısı MEB 726 Kalıtım Biyolojisi, EAK 742 Kombine Analitik Yöntemler, EAK 732 Moleküler Spektroskopi MEB 725 Organel Hastalıklarının Biyolojisi, KHB 701 Kök Hücre Bilimlerinde Temel Kavramlar, KHB 710 Kalıtsal Hastalıklar ve Deneysel Modellerinde Kök Hücre, BİS 783 Genetik Araştırmalarda İstatistiksel Yöntemler

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasında da yer alan Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanacaktır. (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/images/Sabil/belgeler/dilekce/HU%20Lisansustu%20Yonetmeligi.PDF)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasında yer alan Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin mezuniyet için gerekli olan koşulları göz önüne alınacaktır. (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/images/Sabil/belgeler/dilekce/HU%20Lisansustu%20Yonetmeligi.PDF).

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Metabolizma Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Turgay Coşkun

Program Sorumlusu: Prof. Dr. R. Köksal Özgül, Prof. Dr. Ali Dursun

Tel:1184 , Fax:3052264, e-posta:rkozgul@hacettepe.edu.tr

adursun@hacettepe.edu.tr