ORTOPEDİK FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Bu programı tamamlayan mezunlar, ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında özgün bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilir ve yeni yöntem ve uygulamalara ulaşmak için gerekli adımları belirler. Eğitim ve araştırmalarda edindiği üst düzey becerilerini ulusal ve uluslar arası klinik ve akademik çalışmalarına taşıyabilir. Ortopedi fizyoterapistliği doktora mezunları “doktora” unvanı alarak mezun olmaktadırlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında lisans diplomasına sahip olarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında veya ortopedi fizyoterapistliği programında da yüksek lisans diplomasına sahip olmak

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora programı için öğrenci başvuru koşullarını sağlamış olmak (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/yonetmelik.html)

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Ortopedi fizyoterapistliği doktora eğitimi için en az 8 yarı yıl, 240 AKTS'yi başarı ile tamamlamış olmak veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak.

H.Ü. Lisans üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Doktora yeterlik programı için Madde 33 ve Madde 34 de öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak.

Yeterlik sınavında başarı göstermek ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından tez önerisinin uygun bulunması.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programı Tez İnceleme ve Değerlendirme koşullarını yerine getirmiş olmak, tez savunmasında jüri çoğunluğu gerekir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında veya ortopedi fizyoterapistliği programında yüksek lisans programlarından veya yurtdışında eşdeğer bir dereceden mezun olmak

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında eğitim, araştırma ve uygulama konularında evrensel düzeyde bilim insanı niteliklerini taşıyan, toplumun değişik sağlık gereksinimlerine göre ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyonun özel alanlarında üst düzeyde uygulama yapabilen, özgün bir araştırma planlayıp bağımsız yürütebilen, elde ettiği yeni bilgileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, konusunda ulusal politikalara katkı verebilen, ulusal ve uluslar arası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin bilim doktoru yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programda ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyona özelleşmiş alanlarda klinik ve akademik çalışmalarını doktora düzeyinde yürütebilen ve geliştirebilen fizyoterapistler yetiştirilmektedir. Ortopedi fizyoterapistliği alanında bilim doktoru ünvanı alan fizyoterapistler, toplumu bilgilendirme, yönlendirme, ulusal ve uluslar arası düzeyde üretilen politikalara katkı sağlama, fiziksel aktiviteye katılımı destekleme, akademik ve klinik bilgi ve becerileri ulusal ve uluslar arası bilimsel ortamlara aktarma, fonksiyonel düzeyi geliştirerek ortopedik rehabilitasyona özel değerlendirmeler ışığında yaşam kalitesini yükseltme konusunda gerekli yetkinliğe ulaşmış kişilerdir.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Ortopedi fizyoterapistliği doktora programı zorunlu ve seçmeli dersler dahil 240 AKTS'lik dersten oluşur. Öğrenciler kendi programları dışında farklı programlardan ortopedi fizyoterapistliği programına uygun ders alabilirler.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında da yer alan yönetmelik (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5 ) uygulanacaktır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Ortopedi fizyoterapistliği alanında doktora derecesi almak için program yeterliliklerini karşılayan en az 240 AKTSlik dersi başarı ile tamamlamış olmak ve tezini başarıyla savunmuş olmak gereklidir.

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Filiz CAN

Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Program Sorumlusu

Tel: 3051576-77

e-mail: filizcan@hacettepe.edu.tr