NÖROLOJİ FİZYOTERAPİSTLİĞİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Bu programı tamamlayan mezunlar, nörolojik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında özgün bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilir, özgün sonuçlara ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği ve becerisini kazanır. Nöroloji fizyoterapistliği mezunları doktora ünvanı alarak mezun olmaktadırlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında lisans diplomasına sahip olmak

Nöroloji Fizyoterapistliği ve Fizyoterapi ve rehabilitasyon Anabilim Dalı'nın diğer alanlarında yüksek lisans diplomasına sahip olmak

Sağlık Bilimleri Enstitüsü kayıt kabul koşullarını sağlıyor olmak

Yabancı Dil sınavı (YDS)'den 60 veya diğer sınavlardan eşdeğer puan almak

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Nöroloji Fizyoterapistliği doktora eğitimi için en az 8 yarı yıl, 240 AKTS'yi başarı ile tamamlamış olmak veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak.

H.Ü. Lisans üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Doktora yeterlik programı için Madde 33 ve Madde 34 de öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak.

Yeterlik sınavında başarı göstermek ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından tez önerisinin uygun bulunması.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programı Tez İnceleme ve Değerlendirme koşullarını yerine getirerek tez savunmasında jüri çoğunluğunun sağlanması

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Nöroloji Fizyoterapistliği alanında yüksek lisans eğitimi veya uluslararası denkliğe sahip eğitimler geçerlidir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında öğretim, araştırma ve uygulama konularında evrensel düzeyde bilim insanı niteliklerini taşıyan, özgün bir araştırmayı bağımsız planlayıp yürütebilen, elde ettiği yeni bilgileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, konusunda ulusal ve uluslar arası politikalara katkı sağlayan, bilgili, aydın, yeterli ve yetkin bilim doktoru yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programda Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyona özelleşmiş alanlarda klinik ve akademik çalışmalarını doktora düzeyinde yürütebilen ve geliştirebilen fizyoterapistler yetiştirilmektedir. Nöroloji Fizyoterapistliği doktora programı mezunları, toplumu bilgilendirme, yönlendirme, ulusal ve uluslar arası düzeyde üretilen politikalara katkı sağlama, akademik ve klinik bilgi ve becerilerini ulusal ve uluslar arası bilimsel ortamlara aktarma, fonksiyonel düzeyi geliştirerek nörolojik rehabilitasyona özel değerlendirmeler ışığında yaşam kalitesini yükseltme konusunda gerekli yetkinliğe ulaşmış kişilerdir.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Nöroloji Fizyoterapistliği doktora programı zorunlu ve seçmeli dersler dahil toplam 240 AKTS'lik dersten oluşur. Öğrenciler kendi programları dışında farklı programlardan Nöroloji Fizyoterapistliği programına uygun ders alabilirler.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında da yer alan yönetmelik (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5 ) uygulanacaktır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Nöroloji Fizyoterapistliği alanında doktora derecesi almak için program yeterliliklerini karşılayan en az 240 AKTSlik dersi başarı ile tamamlamış olmak ve tezini başarıyla savunmuş olmak gereklidir.

(Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği: http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/yonetmelik.html)

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Kadriye Armutlu

Nöroloji Fizyoterapistliği Program Sorumlusu

Tel: 3051576-77

e-mail: karmutlu@hacettepe.edu.tr