ERGOTERAPİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Bu program, öğrencilere Ergoterapi alanındaki bilim uzmanlığının gerektirdiği bilgi, kavrayış ve beceriye sahip olmanın yanı sıra bağımsız düşünebilme ve araştırabilme yeteneğini, kendi alanında özgün çalışmalar planlayabilme, yönetme ve sonuçlandırma becerisini, bu bilgi ve becerilerini toplumun hizmetine sunma tutum ve davranışını kazandırmaktır. Özellikle yaşlılar, özürlüler, sokakta çalışan çocuklar, madde bağımlıları gibi toplumdaki dezavantajlı bireylerin toplumsal rollerdeki bağımsızlıklarını artırmak, sağlıklı kişilerin yaşam kalitesini yükseltmek için koruyucu yaklaşımlar geliştirmek ve uygulamak ve toplumun bu konuda bilinçlenmesi için çözüm getirici proje ve araştırmalar üretebilme becerisine sahip yetkin Ergoterapi alanında uzmanlaşmış bilim doktorları yetiştirmektir.

Bu program ilk olarak 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalına bağlı İş ve Uğraşı Tedavisi Yüksek Lisans ve Doktora Programları olarak açılmıştır. Bu programda 150'nin üzerinde bilimsel çalışma ve doktora tezleri üretilmiştir. Bu program, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişiklik 7/d-2 maddesi uyarınca 18.02.2009 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı Ergoterapi Bölümü'nün açılması ile Ergoterapi Ana Bilim Dalı olarak devam etmektedir.

H.Ü. SBF Ergoterapi Bölümü'nde yer alan lisansüstü derslikler, klinik eğitim için eğitim araştırma ve uygulama üniteleri ile Ergoterapi'ye ait ölçme, değerlendirme ve müdahale araç gereçleri ve laboratuarları (Günlük Yaşam Aktiviteleri, Sanal Gerçeklik , Bilgisayarlı Fonksiyonel Hareket Analizi laboratuarları gibi) bulunmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

*Ergoterapi Bölümü yüksek lisans mezunları*Anabilim Dalı Akademik Kurulunca kabul edilecek yakın alanlardaki bir yüksek lisans programından mezun olmak

*Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başvuru Koşullarını Yerine Getirmek

*Ergoterapi Programından farklı bir

programdan yüksek lisans mezunu olanların

Ergoterapi Programında Bilimsel Hazırlık

Okuması gerekmektedir

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programda mevcut olan derslerden toplam 180-240 AKTS alarak, 2.5 ve üzerinde başarı notu alarak, doktora yeterlilik ve tez savunmasında da başarılı olarak doktora programından mezun olunur.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Başka bir üniversitede alınan dersin içeriğinin, Hacettepe Üniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir. Detaylı bilgi için: (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bu programda rehabilitasyon ve ergoterapi biliminin araştırma ve eğitime uygulanmasında bilgi ve beceri sahibi olabilen, kritik düşünebilen, araştırma yöntemlerini bilen, araştırma sentezi yapabilen, bu alanla ilgili araştırma, proje ve bilimsel uygulamalar açısından ulusal ve uluslararası düzeyde iletişim kurabilen, toplumun sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasına, dezavantajlı kişiler için fırsat eşitliği sağlanmasına katkıda bulunacak politikalara yön verebilen, kanıta dayalı araştırma ve uygulamalar yapabilen, elde ettiği bilgileri akademik alana aktarabilme becerileri kazandırılır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, özel okullar, endüstriyel alanlar, özel kurumlar, huzur evleri, mesleki rehabilitasyon merkezleri ve korumalı işyerlerinde çalışma hakkına sahiptir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Doktora programı 4 yarı yıl ders dönemi, en az 2 yarı yıl da tez çalışması dönemi olmak üzere en az 3 yıl sürmektedir. Öğrencinin bir dönemde toplam 30 AKTS alması gerekmektedir.

Program 24 AKTS zorunlu ders, 96 AKTS seçmeli ders, 60-120 AKTS değerinde bir doktora tezinden oluşur. Seçmeli dersler alan içindeki diğer doktora programlarından seçilebilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında da yer alan yönetmelik (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5 ) uygulanacaktır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında yer alan Lisansüstü yönetmeliğine uygun mezuniyet koşulları için gerekli olan koşullar göz önüne alınacaktır (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5 ).

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Ergoterapi AnaBilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Hülya Kayıhan

İletişim Adresi : Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü

Tel: 0 312 305 25 60 / 113

E-posta: hkayihan@hacettepe.edu.tr