ECZACILIK İŞLETMECİLİĞİ ve MEVZUATI PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

1991 yılında Eczacılık İşletmeciliği ve Mevzuatı Bilim Dalı olarak kurulmuş ve 1993 yılında Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı adını almıştır. Anabilim dalı, eczacılık mesleğinin sosyal yönünün fazlalığı gerçeğine dayanarak eğitim programını düzenlemiştir. Farmakoekonomiden akılcı ilaç kullanımına kadar çok geniş bir çalışma ve araştırma alanına sahiptir. Eğitim dili Türkçe'dir. Doktora Programı, Anabilim Dalı “Eczacılık İşletmeciliği” adını aldıktan sonra başlatılmıştır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

*Lisans öğrenimini eczacılık fakültesinde yapmış olmak, Eczacılık İşletmeciliği ve Mevzuatı yüksek lisans mezunu olmak

*H.Ü. Llisansüstü Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başvuru Koşullarını sağlamak

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktora programına yüksek lisans veya lisans derecesi ile kabul edilen öğrencinin ilgili yönetmelikte belirtilen koşulları yerine getirerek, belirlenen ders yükünü öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır (H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği). (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/images/Sabil/belgeler/dilekce/HU%20Lisansustu%20Yonetmeligi.PDF).

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bu programa gelecek öğrencilerin akademik olarak tanınmaları için ilgili yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/images/Sabil/belgeler/dilekce/HU%20Lisansustu%20Yonetmeligi.PDF )

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Eczacılık İşletmeciliği ve Sosyal Eczacılık alanlarında ileri düzey bilgilere sahip doktoralı bilim insanı yetiştirmek.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Özel sektör, Sağlık Bakanlığı'na bağlı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu gibi birimler, Serbest eczacılık, Akademisyenlik

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Anabilim dalı derslerini %70,34'ünü zorunlu %29,66'sını ise seçmeli dersler oluşturmaktadır. Danışmanın bilgisi dahilinde anabilim dalı ve üniversite dışından da seçmeli ders alma imkanı bulunmaktadır. EMI 730 Farmakoepidemiyoloji dersini almadan önce biyoistatik dersi almış olma zorunluluğu bulunmaktadır. Gerek duyulduğu takdirde toplam kredi gereklerini sağlamak koşuluyla derslerin dönemlerinde değişiklikler yapılabilir. Program boyunca verilen dersler, eczacılık işletmeciliğinin çalışma alanında bulunan çeşitli konularda ayrıntılı bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders öğretim planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları çin ilgili yönetmelik maddeleri uygulanır. (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/images/Sabil/belgeler/dilekce/HU%20Lisansustu%20Yonetmeligi.PDF)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Sınavlardan başarılı olarak ve derslere en az %80 oranında devam etmek (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/images/Sabil/belgeler/dilekce/HU%20Lisansustu%20Yonetmeligi.PDF)

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç. Dr. Selen Yeğenoğlu

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi,

Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı

06100 Sıhhiye/ANKARA-TÜRKİYE

Telefon : 0 312 305 23 49
Faks : 0 312 311 47 77
E-posta selen@hacettepe.edu.tr